sdsdaasda

Rejestr zbiorów danych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Nr. Nazwa ZDO Data wpisania do zbioru Data ostatniej aktualizacji Wykreślenie
1 Korespondencja2015-11-222015-11-22
2 Osoby skazane na prace społecznie użyteczne na podstawie orzeczeń w postępowaniu sądowym2015-11-222015-11-22
3 Zamówienia publiczne2015-11-222015-11-22
4 Kandydaci do pracy2015-11-222015-11-22
5 Osoby upoważnione do odbioru wyników badań i wglądu do dokumentacji medycznej2015-11-222015-11-23
6 BHP - wypadki przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy2015-11-232015-11-25
7 Pacjent2015-12-082017-06-21
8 Pracownik2015-12-08