Czcionka:

Kontrast:

Wymagania stawiane pacjentom kwalifikowanym do operacji bariatrycznej.

  • Utrata minimum 8-10% największej masy ciała przed operacją
  • Regularna kontrola w poradni w wyznaczonych terminach przed i po operacji
  • Rzucenie palenia na minimum 8 tygodni przed operacją
  • Ścisła współpraca z zespołem operacyjnym, dietetykiem i psychologiem
  • Wysiłek fizyczny minimum 30-60 minut – codziennie na dwa miesiące przed operacją
  • Przestrzeganie zaleceń dietetycznych

BRAK WSPÓŁPRACY I NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SKUTKOWAĆ BĘDĄ WYKLUCZENIEM Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO LECZENIA OTYŁOŚCI