Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

SOR: 16 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 460 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Mickiewicza 12
76-270 Ustka,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka
w Słupsku Sp. z o.o.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO

Jolanta Treczyńska-Khalfallah
mgr pielęgniarstwa

nr tel.: (59) 815 42 26, bądź (59) 815 42 27

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zasady przyjmowania pacjentów do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
Informacja dodatkowa dla świadczeniobiorcy
Karta oceny świadczeniobiorcy w skali Barthel
Oświadczenie w sprawie odebrania pacjenta i zapewnienia opieki pacjentowi po zakończonym jego pobycie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
Oświadczenie o płatności
Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego