SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

KIEROWNIK

lek. med. Maciej Znaniecki

specjalista patomorfolog

KIEROWNIK ZESPOŁU
TECHNIKÓW MEDYCZNYCH

mgr Małgorzata Mirocha

diagnosta laboratoryjny

TELEFONY
Kierownik Zakładu: 515 276 520
Sekretariat: 59 84 60 150
Prosektorium: 59 84 60 151
Faks: 59 84 60 303
E-mail: patomorfologia@szpital.slupsk.pl

DANE STATYSTYCZNE
Średnia roczna ilość diagnozowanych pacjentów: 12 000 osób
Średnia roczna ilość wykonywanych badań: 21 000 badań
Średnia roczna ilość wykonywanych preparatów histopatologicznych: 39 000 preparatów
Średnia roczna ilość wykonywanych preparatów cytologicznych: 5 500 preparatów
Średnia roczna ilość wykonywanych preparatów immunohostochemicznych: 2 000 oznaczeń
Średnia roczna ilość wykonywanych barwień dodatkowych: 500 barwień

Zakład posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z patomorfologii.
W ramach Zakładu Patomorfologii działa:
-Pracownia histologiczna
-Pracownia cytologiczna
-Pracownia immunohistochemiczna i histochemiczna
-Prosektorium

UZYSKANIE LICENCJI KOMISJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGÓW DS. LICENCJONOWANIA ZAKŁADÓW/PRACOWNI PATOMORFOLOGII

CENNIK usług komercyjnych w Zakładzie Patomorfologii.