SOR: 13 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
84 Wczoraj SZPITAL: 429 Pacjenci na
oddziałach
96114 Rok 2016 66268 Rok 2015

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

KIEROWNIK

lek. med. Maciej Znaniecki

specjalista patomorfolog

KIEROWNIK ZESPOŁU
TECHNIKÓW MEDYCZNYCH

mgr Małgorzata Mirocha

diagnosta laboratoryjny

TELEFONY
Kierownik Zakładu: 515 276 520
Sekretariat: 59 84 60 150
Prosektorium: 59 84 60 151
Faks: 59 84 60 303
E-mail: patomorfologia@szpital.slupsk.pl

DANE STATYSTYCZNE
Średnia roczna ilość diagnozowanych pacjentów: 12 000 osób
Średnia roczna ilość wykonywanych badań: 21 000 badań
Średnia roczna ilość wykonywanych preparatów histopatologicznych: 39 000 preparatów
Średnia roczna ilość wykonywanych preparatów cytologicznych: 5 500 preparatów
Średnia roczna ilość wykonywanych preparatów immunohostochemicznych: 2 000 oznaczeń
Średnia roczna ilość wykonywanych barwień dodatkowych: 500 barwień

Zakład posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z patomorfologii.
W ramach Zakładu Patomorfologii działa:
-Pracownia histologiczna
-Pracownia cytologiczna
-Pracownia immunohistochemiczna i histochemiczna
-Prosektorium

UZYSKANIE LICENCJI KOMISJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGÓW DS. LICENCJONOWANIA ZAKŁADÓW/PRACOWNI PATOMORFOLOGII

CENNIK usług komercyjnych w Zakładzie Patomorfologii.