SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Kierownik 
Lekarz specjalista radiodiagnostyki
Iwona Pawłowska-Stojčev

Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest jedyną placówką w Słupsku i jego okolicach świadczącą kompleksowe usługi diagnostyczne zarówno dla pacjentów hospitalizowanych jak i ambulatoryjnych. Jako istotna jednostka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. bierze udział w przygotowaniach do certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według EN ISO 9001:2008. W ramach wyżej wymienionych działań Zakład opracował i wdrożył procedury, jak również cele jakościowe. Pracownia Diagnostyki Obrazowej pracuje w całodobowym systemie pracy.
Strukturę organizacyjną Pracowni Diagnostyki Obrazowej  tworzą:
a)    Pracownia USG
b)    Pracownie Tomografii Komputerowej
c)    Pracownia Radiologii Zabiegowej
d)   Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
e)    Pracownia  Mammografii
f)    Pracownia Rezonansu Magnetycznego
g)   Pracownia Angiografii

Pracownie w ramach Pracowni Diagnostyki Obrazowej:

Słupsk, ul. Hubalczyków 1, e-mail: radiologia@szpital.slupsk.pl
Telefon: 59 8460 160

  • Pracownia MR , Pracownia TK, Pracownia RTG, Pracownia USG,
    Telefon: 59 8460 160
  • Pracownia Mammograficzna Telefon: 59 8460 159

Ustka, ul. Mickiewicza 12
Telefon: 59 8154 211

  • Pracownia RTG, Pracownia USG

Katalog usług:

Druk skierowań (do edycji):

Poza wysokiej klasy aparaturą dysponujemy także dużym potencjałem osobowym. Pracownia zatrudnia siedmiu lekarzy radiologów specjalistów II stopnia z dziedziny radiodiagnostyki oraz lekarza, który rozpoczyna specjalizację w tej dziedzinie, fizyka medycznego, jedenastu techników elektroradiologii, dwie pielęgniarki oraz personel pomocniczy.

Zakład pełni całodobowy dyżur z pełnym zakresem usług, co umożliwia diagnostyczne zabezpieczenie urazów wielonarządowych z terenu całego województwa.

Rocznie Pracownia wykonuje ponad 5 000 badań TK, 10 000 badań USG, 2 000 badań Mammograficznych oraz około 30 000 badań RTG. Właściwa organizacja pracy, intensywne szkolenia personelu pozwalają nam na utrzymanie odpowiednich europejskich standardów wykonywanych badań.