SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

TELEFONY
Adres: ul. Hubalczyków 1,
76-200 Słupsk
Rejestracja: 59 8460 188 faks: 59 8460 198
E-mail: mikrobiologia@szpital.slupsk.pl

 

GODZINY DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH:

godziny pracy laboratorium: 7:25 – 15:00

godziny przyjmowania materiału: 7:30 – 14:30

godziny pobrania materiału: 7:30 – 14:00

godziny odbioru wyników: 7:30 – 15:00

Soboty, niedziele i święta nieczynne

 

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. to profesjonalne laboratorium mikrobiologiczne.

LISTA WSZYSTKICH BADAŃ OFEROWANYCH
PRZEZ PRACOWNIĘ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
– KLIKNIJ TUTAJ

PROPONUJEMY PAKIETY BADAŃ PRZYGOTOWANE SPECJALNIE DLA PAŃSTWA:

Procedura pobierania moczu
Procedura pobierania materiału z ucha
Procedura pobierania i przesyłania plwociny
Instrukcja do badań epidemiologicznych

Posiadamy wysoko wykwalifikowany i profesjonalny personel medyczny, który obsługuje światowej klasy sprzęt laboratoryjny. W naszej ofercie posiadamy szeroki panel badań mikrobiologicznych, serologicznych, genetycznych i epidemiologicznych. Współpracujemy i konsultujemy wyniki badań z jednostkami referencyjnymi w Warszawie, Bydgoszczy, Białymstoku.

Bierzemy również udział w zewnętrznych kontrolach jakości dzięki czemu posiadamy certyfikaty Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie POLMICRO, Certyfikat Zewnętrznego Programu Oceny Jakości LABQUALITY z zakresie Mykologii i Parazytologii oraz certyfikat kontroli jakości Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie z zakresu badań w kierunku gruźlicy.

PRACOWNIE
Pracownia Mikrobiologii Ogólnej
Pracownia Zakażeń Jelitowych
Pracownia Serologiczna
Pracownia Prątka Gruźlicy – tel.: 59 846 01 69

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej posiada certyfikaty Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie POLMICRO oraz certyfikat zewnętrznego programu oceny jakości LABQUALITY w zakresie mykologii i parazytologii.

SPRZĘT
Aparat PHOENIX 100 do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów,
Aparat ELISA do badań serologicznych,
Aparat BACTEC do posiewu krwi,
Aparat ANOXOMAT do hodowli bakterii beztlenowych.

AKTUALNOŚCI

DZIEŃ DIAGNOSTY 2016

DZIEŃ DIAGNOSTY 2015