SOR: 16 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
89 Wczoraj SZPITAL: 472 Pacjenci na
oddziałach
74468 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

 

Zgodnie z naszą polską tradycją przed świętami wielkanocnymi nauczyciele wraz z pacjentami przygotowali dekoracje i świąteczne kartki.  15 kwietnia pracujący na oddziałach dziecięcych wychowawcy świetlic złożyli lekarzom, pielęgniarkom i personelowi medycznemu szpitala życzenia: „Aby nastrój tych Świąt przybranych wiosenną radością utrwalił się w naszych sercach i pozostał także w poświątecznej codzienności, a Zmartwychwstały Chrystus błogosławił nowym dniom”. Życzenia i kartki bardzo się wszystkim podobały i stały się źródłem radości nas wszystkich, a jednocześnie wprowadziły nas w ten piękny wielkanocny czas.

                                                                                                                                  Anna Butryn