Czcionka:

Kontrast:

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza |Korczaka w Słupsku na podstawie „Zaleceń dla świadczeniodawców dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” opublikowanych przez POW NFZ w Gdańsku w dniu 15.03.2020 r. w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, zawiesza udzielanie świadczeń od dnia 16.03.2020 r. wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

 • przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych,
 • prowadzenia rehabilitacji leczniczej,
 • stomatologii,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak:
  • tomografia komputerowa,
  • rezonans magnetyczny,
  • gastroskopia,
  • kolonoskopia,
  • USG
 • oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

Wielkość tekstu