SOR: 21 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
78 Wczoraj SZPITAL: 471 Pacjenci na
oddziałach
118672 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU Sp. z o.o.