SOR: 26 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
123 Wczoraj SZPITAL: 387 Pacjenci na
oddziałach
107171 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU Sp. z o.o.