SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU Sp. z o.o.