SOR: 12 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
84 Wczoraj SZPITAL: 431 Pacjenci na
oddziałach
96105 Rok 2016 66268 Rok 2015

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU Sp. z o.o.