Czcionka:

Kontrast:

 

Nasz sukces. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku – Oddział Transplantacji oraz Bank Tkanek i Komórek zostały laureatami konkursu Nasze Dobre z Pomorza.

Oddział otrzymał nagrodę w dziedzinie Technologie i Innowacje. Laureaci plebiscytu zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i dyplomami.

Firmom – laureatom przysługuje prawo do posługiwania się przez okres 2 lat zdobytym tytułem i wyróżnieniem.

Konkurs „Nasze Dobre z Pomorza” organizowany jest przez redakcję „Dziennika – Głosu Pomorza”

 

 

Wielkość tekstu