Czcionka:

Kontrast:

Usługi medyczne

Gwarantując wysoką jakość świadczeń medycznych, troskliwą opiekę i fachową obsługę oferujemy usługi w zakresie:

 • szerokiego panelu badań hematologicznych, kaogulogicznych, biochemicznych, ogólnoanalitycznych, diagnostyki hormonalnej, markerów wirusa B WZW z potrzebą oceny i skuteczności szczepienia, p. ciała HCV, HIV, różyczki cytomegalii, oznaczania markerów nowotworowych.

Stwarzamy możliwość:

 • pobrania krwi:
   • Słupsk, ul. Hubalczyków 1 (Blok B, I piętro) tel. (59) 846 03 10, Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 06:30 – 15:05 i w soboty godz. 07.00 – 11.30
 • rehabilitacji przy łóżku chorego i na salach ćwiczeń:
   • w I Dziale Rehabilitacji, ul. Hubalczyków 1
   • w II Dziale Rehabilitacji, ul. Hubalczyków 1
 • rehabilitacji, kinezyterapii świadczonej dla dzieci i dorosłych, fizykoterapii, hydroterapii:
   • w Przychodni Rehabilitacji, ul. Hubalczyków 1

Uczestnicząc wspólnie w procesie przywracania i poprawy ogólnego stanu zdrowia, a także zapobiegania powstawania chorób i urazów oferujemy m. in.:

Badania diagnostyczne i specjalistyczne:

 • w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
   • Badanie mammograficzne
   • Badanie tomokomputerowe (TK)
   • Badanie USG (w tym metodą Dopplera)
   • Badanie arteriografii naczyniowej
   • Biopsja pod kontrolą USG
 • w Zakładzie Patomorfologii
   • badania histopatologiczne poszerzone o diagnostykę histochemiczna i immunohistochemiczną
   • badania cytologiczne (płyn z jam ciała, popłuczyny, wymazy, rozmazy z biopsji, cytologia ginekologiczna)oznaczanie pełnego statusu receptorowego guzów persi metodą immunohostochemiczną (ER, PgR, HER2)
   • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmian palpacyjnych oraz narządów miąższowych pod kontolą USG i TK
   • Cytologia złuszczeniowa
 • w Oddziałach Wewnętrznych i Kardiologii
   • Elektrokardiografię (EKG) z opisem i bez opisu
   • Holter EKG
   • Echo serca
   • Echo serca przełykowe
   • Holter ciśnieniowy
   • Próbę wysiłkową
   • Próbę Dobutaminową
   • Test pochyleniowy
 • w Oddziale Neurologiczny i Leczenia Udarów Mózgu
   • EEG
   • EMG
   • Komplet potencjałów
   • Próba miasteniczna
   • Próba tężyczkowa
 • w Oddziale Okulistycznym
   • USG gałki ocznej
   • Badanie pola widzenia
   • Fotografię dna oka
   • Wymaz z worka spojówkowego
   • Badanie na synoptoforze
   • Angiografię fluoresceinową oczu
   • Rozszerzone badanie okulistyczne w kierunku jaskry i chorób siatkówki
   • Usunięcie gradówki przezspojówkowo
   • Usunięcie ciała obcego rogówki
   • Usunięcie skrzydlika rogówki z krioaplikacją
   • Usunięcie małego guzka skóry spojówki
   • Nacięcie i sączkowanie ropnia powieki
   • Nacięcie worka łzowego
   • Płukanie i sondowanie dróg łzowych
   • Aplikacja lub usunięcie protezy gałki ocznej
 • w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym Odddziale Chirurgii Naczyniowej oraz w Pracownii Endoskopii
   • Gastroskopię
   • Gastroskopię z testem na Helikobakter
   • Gastroskopię z pobraniem wycinka i badaniem hist.-pat.
   • Rektoskopię
   • Kolonoskopię
   • Kolonoskopię z pobraniem wycinka
 • w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   • Artroskopię
 • w Oddziale Otorynolaryngologicznym
   • Badanie audiometryczne pełne
   • Płukanie ucha
   • Przedmuchiwanie trąbek słuchowych
   • Katateryzacja trąbek
   • Usunięcie ciała obcego z ucha, gardła lub nosa
   • Punkcja zatoki szczękowej
 • w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc (Ftyzjatrycznej)
   • Badanie spirograficzne
   • Badanie spirograficzne – test odwracalności
   • Badanie pulsoksymetryczne spoczynkowe
   • Test 6-cio minutowego chodu – pulsoksymetria wysiłkowa
   • Założenie i odczyt próby tuberkulinowej
   • Domowe leczenie tlenem

Wielkość tekstu