Czcionka:

Kontrast:

Wdrożenia i certyfikaty

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA – pobierz

 

CERTYFIKATY

Na 6. miejscu wśród najlepszych szpitali w Polsce znalazł się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Dziś podano wyniki rankingu przygotowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”.

Oprócz wysokiego miejsca w ogólnopolskim rankingu w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku zdobył także 1. miejsce wśród szpitali województwa pomorskiego.

Natomiast w zestawieniu sieci szpitali na poziomie III Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku uplasował się na wysokiej 2. lokacie. – Zdobywane co roku wysokie miejsca w rankingu szpitali udowadniają, że przykładamy dużą wagę do jakości usług zdrowotnych świadczonych naszym pacjentom – mówi Andrzej Sapiński, prezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Dzisiejsze nagrody potwierdzają, że nie zwalniamy kroku w staraniach o coraz lepsze usługi.

Wysokie miejsca w rankingu CMJ i „Rzeczpospolitej” WSzS w Słupsku zdobywa od kilku lat. Przed rokiem wojewódzki ranking w Pomorskiem otwierał także Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, który znalazł się na pierwszym miejscu szpitali w województwie. W rankingu krajowym szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych WSzS w Słupsku znalazł się na 8. miejscu wśród sklasyfikowanej setki polskich szpitali. Natomiast w rankingu szpitali na III poziomie sieci WSzS w Słupsku znalazł się także na wysokim 3. miejscu.


RANKING „BEZPIECZNY SZPITAL” 2015

W tym roku po raz dwunasty Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zorganizowało Ranking „Bezpieczny Szpital” pod patronatem Rzeczpospolitej oraz Radia Zet. Mamy przyjemność poinformować, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. uplasował się na 21. miejscu w Rankingu w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych.

 

 

 

 

 


 

RANKING „BEZPIECZNY SZPITAL” 2015

Mamy przyjemność poinformować, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. uplasował się na 3. miejscu w Rankingu w Województwie Pomorskim.

Jest to ogromny sukces, ponieważ nasz szpital uzyskał ponad 40 punktów więcej niż w zeszłym roku i co za tym idzie wyższe miejsce w rankingu aż o 21 pozycji. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż zajęliśmy najwyższe miejsce z wszystkich szpitali marszałkowskich Województwa Pomorskiego. Ranking polegał na ocenie działalności szpitala w zakresach takich jak zarządzanie, jakość opieki oraz opieka medyczna. Do rankingu przystąpiły łącznie 223 szpitale. Aby znaleźć się w zestawieniu „Złotej setki” szpitali trzeba było uzyskać co najmniej 753 punktów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. otrzymał aż 850,60 punktów.

 


 

CERTYFIKAT PN-ISO//IEC 27001:20013

Norma PN-ISO//IEC 27001:20013 System zarzadzania bezpieczeństwem informacji odnosi się z jednej strony do kształtowania kanałów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej poprzez wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego, z drugiej do zabezpieczenia danych uzyskiwanych w procesie leczenia i administrowania Szpitalem.

 

 

 

 

 


CERTYFIKAT PN-EN 14001:2015

W czasach wzrastającej troski o sprawy środowiska spełniając wymagania normy PN-EN 14001:2005 Systemu zarządzania środowiskowego opracowano politykę środowiskową. Określono znaczące aspekty środowiskowe i ich wpływ na otoczenie Szpitala. Uporządkowano system ich nadzorowania.a.

 

 

 

 

 


 

CERTYFIKAT PN-EN ISO 18001:2004

Wymagania normy PN-EN ISO 18001:2004 Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zapewniają uporządkowane i konsekwentne działania w zakresie ciągłej poprawy bhp. Są pomocne do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi w kształtowaniu środowiska pracy – przyjaznego i bezpiecznego zarówno dla pacjenta jak i dla pracownika.

 

 

 

 

 

 


 

CERTYFIKAT PN-EN ISO 22000: 2006

Wymagania normy PN-EN ISO 22000: 2006P Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności odnoszą się do występowania zagrożeń związanych z żywnością w momencie jej konsumpcji. Spełnienie wymagań normy jest pomocne do zapewnienia konsumentów (pacjentów/pracowników/klientów zewnętrznych), iż żywność, którą wprowadza Szpital do obrotu jest w pełni bezpieczna i nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia.
Z uwagi na fakt, iż zagrożenie może mieć miejsce w każdym etapie łańcucha żywnościowego, niezbędne jest odpowiednie nadzorowanie wszystkich jego etapów z uwzględnieniem producentów, dostawców, personelu Kuchni, pacjentów. Prowadzenie analizy zagrożeń pomaga do ustanowienia kombinacji środków nadzoru.

 

 

 

 


 

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Otrzymany Certyfikat jest potwierdzeniem:
-dbałości o satysfakcję klientów,
-wysokiej jakości systemu zarządzania w firmie,
-stałego rozwoju i doskonalenia firmy.
System Zarządzania Jakością kompleksowo obejmuje swoim zakresem wszystkie świadczenia medyczne w szpitalu tj.:
-lecznictwo stacjonarne,
-specjalistyczne opieka ambulatoryjna i środowiskowa,
-diagnostyka,
-rehabilitacja,
-szpitalny oddział ratunkowy,
-żywienie zbiorowe,
-promocja zdrowia.

 


CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostki. Dowodzi, że szpital dokłada wszelkiej staranności aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości, bezpieczna i skuteczna. Potwierdza również posiadanie dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej w prowadzeniu jednostki oraz dowodzi profesjonalnego działania pozostałego personelu w realizacji codziennych obowiązków.

 

 

 


SZPITAL PRZYJAZNY PACJENTOM

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku pozytywnie przeszedł proces weryfikacyjny i dzięki zgodnej opinii rekomendujących Pacjentów, kontrahentów oraz Kapituły Programu otrzymał certyfikat tytułu „SZPITAL PRZYJAZNY PACJENTOM”. Kapituła Programu Dobre Bo Polskie przyznała po raz pierwszy Szpitalowi prestiżowy Certyfikat. Jest to kolejne wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość świadczonych przez Szpital usług medycznych i podejmowanych i realizowanych działań na rzecz satysfakcji Pacjenta, zgodnie z przyjętą misją Szpitala: ,,Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej”

 

 

 

 

 


SZPITAL BEZ BÓLU

Certyfikat „Szpital bez bólu” został nadany przez Polskie Towarzystwo Leczenia Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Certyfikat potwierdza wprowadzenie najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

 

 

 

 

 


BEZPIECZNY PACJENT

6 maja 2015r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku został wyróżniony przez firmę GRB z Niemiec certyfikatem potwierdzającym efektywnie wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem klinicznym w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Audyt został przeprowadzony przez doradcę zewnętrznego, firmę GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH, która cieszy się dużym uznaniem na rynku w Niemczech. Zdaniem audytorów GRB Szpital włożył ogromny wysiłek w zakresie eliminacji ryzyka oraz wdrożyły odpowiedni system zarządzania w tej dziedzinie. Pozyskane certyfikaty są również potwierdzeniem dbałości o bezpieczeństwo pacjentów.

 


Wielkość tekstu