Czcionka:

Kontrast:

Przełożona pielęgniarka szpitala

Małgorzata Żuchlińska

Specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego i pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego została Przełożoną Pielęgniarką Szpitala.

To stanowisko utworzone w celu organizacji pracy pielęgniarek, położnych personelu pomocniczego. We współpracy z Dyrektorem do Spraw Pielęgniarstwa szpitala nadzoruje i współorganizuje pracę szpitalnych pielęgniarek, położnych ratowników, sekretarek medycznych, opiekunów medycznych, personelu pielęgniarskiego pracowni diagnostycznych i zabiegowych, poradni specjalistycznych i pracowników sterylizatorni.

Jednocześnie pani Małgorzata jest pełnomocnikiem Zarządu do pozyskiwania personelu medycznego – pielęgniarek, położnych, lekarzy. Organizuje spotkania z potencjalnymi kandydatami do pracy w naszym szpitalu.

Małgorzata Żuchlińska cały czas pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jako pielęgniarka oddziałowa. W ubiegłym roku w plebiscycie Głosu Pomorza „Hipokrates” głosami czytelników zdobyła tytuł Najpopularniejszej pielęgniarki Słupska i regionu słupskiego.

Wielkość tekstu