Czcionka:

Kontrast:

Historia szpitala

Szpital rozpoczął działalność w 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej. Wcześniej w Słupsku funkcjonowały dwa szpitale – Św. Ducha i Św. Jerzego założone jeszcze w XIV w., następnie przeniesione do wspólnego budynku przy ul. Kopernika 28 oraz Obrońców Wybrzeża 4 (tzw. Szpital miejski).

Administracja polska przejęła szpital 1 lipca 1945 roku. Oddziały zakaźne ulokowano przy ulicy Poniatowskiego 42 i w baraku przy ulicy Kopernika 28. W sierpniu 1951 oddział zakaźny przeniesiono do budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4. Pozostałe oddziały usytuowano w budynkach przy ulicy Sienkiewicza (oddział ginekologiczno-położniczy), a następnie w budynkach przy ulicy Kopernika 28 (oddział wewnętrzny).w 1951 roku Szpital Miejski awansowano na Szpital Wojewódzki. W 1953 roku utworzono oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej.
W latach 80-tych XX wieku rozpoczęto budowę nowoczesnego kompleksu szpitalnego w południowo wschodniej części miasta.

Zarządzeniem nr 19/97 Wojewody Słupskiego z dnia 26 maja 1997 roku jednostka została przekształcona w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Wraz z rozbudową do nowego budynku przenoszono kolejne oddziały i poradnie, aż od 2011 roku wszystkie oddziały szpitalne (oprócz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologii), poradnie specjalistyczne, pracownie i zakłady diagnostyczne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku zlokalizowano są przy ul. Hubalczyków 1.

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku funkcjonuje na obszarze województwa pomorskiego, świadcząc usługi medyczne dla populacji miasta Słupska, powiatu słupskiego, jak również dla ościennych powiatów, co stanowi łącznie populację około 400 000 mieszkańców.

Wielkość tekstu