Czcionka:

Kontrast:

Konkursy otwarte

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w poszczególnych zakresach:

1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Położniczo – Ginekologicznego – kontrakt/umowa dla Zastępcy Ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego

2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Pediatrycznego – kontrakt/umowa dla Zastępcy Ordynatora Oddziału Pediatrycznego

3. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii – kontrakt/umowa dla Ordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

4. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz Pracowni Diagnostyki Obrazowej – kontrakt/umowa dla lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 17.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”
Kontakt:
– Dyrektor ds. Lecznictwa lek. Jacek Wojcikiewicz – tel. (059) 84 60 713, 512-598-152
– Pełnomocnik Zarządu ds. Pozyskiwania Personelu Medycznego p. Małgorzata Żuchlińska – tel. 669-262-741, e-mail: m.zuchlinska@szpital.slupsk.pl
– Kierownik Działu Kadr i Płac p. Weronika Dułak – tel. (059) 84 60 624, e-mail: w.dulak@szpital.slupsk.pl

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.