Czcionka:

Kontrast:

Inspektor ochrony danych (IOD)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, podajemy do wiadomości:

Na podstawie art. 37 ust. 3 RODO z dniem 25.05.2018 powołuje się pana Dariusza Łydzińskiego na Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Zakres działania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych Szpitala reguluje Polityka Ochrony Danych oraz  Instrukcja Przetwarzania Danych Osobowych wraz z załącznikami.

 

Wielkość tekstu