Czcionka:

Kontrast:

Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego

W dniu 30 kwietnia 2011 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zakończył realizację projektu pn. „Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowo-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podstawowym celem realizowanego projektu była poprawa wykrywalności i leczenia chorób nowotworowych.

W trakcie realizacji projektu wdrożono i zrealizowano dwa programy profilaktyczne: program wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego „Prostata 2009”, Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego „Co w jelicie piszczy”. Uruchomiono medyczną platformę edukacyjną szkolącą pracowników medycznych metodą e – learningową z zakresu diagnostyki, leczenia i pielęgnacji pacjenta. Przeprowadzono cykl szkoleń edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki onkologicznej, promujący zdrowy styl życia, zakupiono wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia nowotworów, zorganizowano trzy konferencje pn: „Nowoczesne metody chirurgii endoskopowej i laparoskopowej w chorobach nowotworowych”, „Nowoczesne aspekty lekarskiej i pielęgniarskiej opieki nad pacjentem onkologicznym”, „Wieloaspektowość opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową”.

Koszty kwalifikowane projektu – 2 978 273,00 EUR
Norweski Mechanizm Finansowy – 42,5%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 42,5%
Samorząd Województwa Pomorskiego – 15%

Wielkość tekstu