Czcionka:

Kontrast:

Wyposażenie SOR w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Słupsku

W dniu 22 marca 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku, a Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-301/08-00 o dofinansowanie projektu realizowanego przez Województwo pod nazwą: „Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku” w ramach działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Finansowanie Projektu
Całkowity koszt realizacji: 4 063 129,45 PLN,
EFRR w wysokości 85%: 3 453 660,03 PLN,
SWP w wysokości 15%: 609 469,42 PLN.

Zakres Projektu
Przedmiotem projektu jest zakup w łącznej liczbie 659 sztuk aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowej siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku.

Cel Projektu
Głównym celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności oraz dostępności usług ratownictwa medycznego w Słupsku i ościennych powiatach poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (elementu Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego w województwie pomorskim) w sprzęt i specjalistyczną aparaturę, umożliwiającą całodobowe funkcjonowanie wszystkich obszarów udzielania pomocy medycznej w zakresie niezbędnym do stabilizacji życiowej osób, u których wystąpiło nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia (w wyniku wypadku, urazu, ostrego schorzenia układu krążenia, zatrucia, oparzenia oraz skutków zdarzeń nadzwyczajnych i katastrof).

Realizacja Projektu „Wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny w Słupsku” jest kolejnym etapem kompleksowego zadania polegającego na uruchomieniu działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku. Szpitalny Oddział Ratunkowy jako czternasty w województwie pomorskim, stanowić będzie ważny element funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego. Realizacja Projektu trwała w latach 2009-2012.

Opr.
Jadwiga Osipiuk, Departament Zdrowia
Dn. 18.07.2014 r.

Wielkość tekstu