Czcionka:

Kontrast:

Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań profilaktyczno szkoleniowych

 

MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW UDAROWYCH I REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO SZKOLENIOWYCH DLA TRZECH SZPITALI WOJ. POMORSKIEGO W GDAŃSKU, GDYNI I SŁUPSKU

 

Przedmiotem projektu jest wsparcie dla 50 studentów na kierunku pielęgniarstwa na studiach I stopnia- licencjat na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Tytuł projektu:
„Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku=oferta dla Ciebie”

Projekt realizowany jest przez Akademię Pomorską w Słupsku w partnerstwie z trzema podmiotami leczniczymi:

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku

-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, Powiat Człuchowski

-Samodzielny Publiczny Miejski  Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Istotą projektu jest atrakcyjny program rozwojowy zawierający takie elementy jak: stypendia dla studentów, ponadprogramowe praktyki, zwrot kosztów dojazdu dla studentów poza miejscem odbywania praktyk oraz zatrudnienie na umowę o pracę.

Dofinansowanie wynosi 982 977,00 zł, wkład UE 920 504,47 zł.

Okres realizacji projektu

Od 2016-09-01 do 2019-09-30

Wielkość tekstu