Czcionka:

Kontrast:

 

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Wartość projektu: 364 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 309 825,00 PLN

Wielkość tekstu