Czcionka:

Kontrast:

Fundusze europejskie

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań. W związku z realizacją projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl oraz formularza zamieszczonego na dedykowanej stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/