Czcionka:

Kontrast:

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. dysponuje wiedzą o trwaniu ogólnopolskiego protestu „Maj bez fizjoterapeutów”, do którego w biernej formie przystąpili także słupscy fizjoterapeuci. Wizyta marszałka Mieczysława Struka w słupskim szpitalu nie mogła, więc w jakikolwiek sposób zostać wyjęta z trwającego protestu. Zwłaszcza, że informacja jest ogólnodostępna.

Wizyta marszałka w słupskim szpitalu została zaplanowana, w celu zapoznania się marszałka z nowym zakresem działalności szpitala KOS-zawał – Koordynowana Opieka Specjalistyczna, oraz Banku Komórek i Tkanek, którego Urząd Marszałkowski jest beneficjentem. Termin wizyty nie miał związku z rzeczonym protestem, jednak zarówno marszałek Mieczysław Struk, jak Zarząd szpitala w żaden sposób nie umniejszają trwającemu protestowi „Maj bez fizjoterapeutów”.

W związku z powyższym opinia wyrażona przez redaktor Magdalenę Olechnowicz w „Zdjąć plakaty, bo pan marszałek jedzie. Tak się fałszuje rzeczywistość” jest informacją nieprawdziwą i krzywdzącą. Redaktor Olechnowicz formułując swoją opinię odwraca uwagę czytelników od dwóch ważnych wydarzeń: faktycznego celu protestujących „Maj bez fizjoterapeutów” oraz kompleksowej opieki kardiologicznego tzw. KOS-zawał, która w pełni już funkcjonuje w słupskim szpitalu.

Wielkość tekstu