SOR: 16 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 460 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Blok C, I piętro

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY UDZIELA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ PACJENTOM W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

 


KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Marek Bartoś
Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Małgorzata Żuchlińska
specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

TELEFONY
Dyżurna pielęgniarka SOR (informacje o pacjentach): 59 84 60 490 lub 59 84 60 102
Sekretariat (dokumentacja, druki ZLA): 59 84 60 730 lub 59 84 60 491
Koordynator: 59 84 60 499
Pielęgniarka oddziałowa: 59 84 60 492
Pielęgniarki koordynujące: 59 84 60 729
E-mail: sor@szpital.slupsk.pl
Punkt Przyjęć Planowych Pacjenta: telefon 59 84 60 536
E-mail: sorpp@szpital.slupsk.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU
Liczba leczonych – blisko 37 tys. rocznie,

W strukturze SOR działają: Szpitalny Oddział Ratunkowy (Słupsk – ul. Hubalczyków 1 oraz Punkt Przyjęć Planowych (PPP).

SOR posiada następujące obszary:
1. Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – hol:
2. Obszar resuscytacyjno – zabiegowy:

a) w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym znajduje się 2 sale resuscytacyjne jedno- stanowiskowe,
3. Obszar wstępnej intensywnej terapii:

a) w obszarze wstępnej intensywnej terapii znajduje się sala intensywnej terapii z dwoma stanowiskami,
4. Obszar terapii natychmiastowej:

a) w obszarze terapii natychmiastowej znajduje się sala zabiegowa, sala opatrunków gipsowych,
5. Obszar obserwacji:

a) w obrębie obszaru obserwacji znajduje się 5 sal obserwacyjnych z 12 łóżkami (łącznie) oraz izolatka 1-łóżkowa,
6. Obszar konsultacyjny:

a) w obrębie obszaru konsultacyjnego znajdują się 4 gabinety do badań lekarskich,
7. Obszar pediatryczny:

a) w obrębie obszaru pediatrycznego znajdują się 1 gabinet do badań lekarskich,
8. Punkt Przyjęć Planowych przy SOR – pełni funkcję w odniesieniu do pacjentów zgłaszających się do planowego przyjęcia, umieszczonych na liście oczekujących na hospitalizację w danym Oddziale na dany dzień.
9. Pozostałe obszary to:

– pomieszczenia socjalne personelu,
– pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
– gabinet diagnostyczno – zabiegowy.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY jest komórką organizacyjną Szpitala działającą w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013 poz.757).

Do zadań SOR należy w szczególności:
– udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowotnego,
– udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach,
w sytuacjach wyjątkowych szpital uruchamia rezerwy łóżkowe w innych oddziałach.