Czcionka:

Kontrast:

Przeciwwskazania do zabiegów bariatrycznych i metabolicznych

Przeciwwskazania bezwzględne

 • Choroby nieuleczalne prowadzące do wyniszczenia (np. czynna choroba nowotworowa, zespół nabytego niedoboru odporności [acquired immunodeficiency syndrome – AIDS]);
 • Choroby stanowiące zagrożenie dla życia w krótkim czasie (np. świeży zawał serca, przewlekła obturacja dróg oddechowych dużego stopnia);
 • Choroby endokrynologiczne stanowiące podłoże dla otyłości (np. zespół Cushinga);
 • Ciężkie zaburzenia krzepnięcia;
 • Brak współpracy ze strony chorego lub brak akceptacji efektu zabiegu spowodowany przez:
  – czynne uzależnienie od alkoholu lub narkotyków; kwalifikację do operacyjnego leczenia otyłości można rozważyć w przypadku trwającego co najmniej rok udokumentowanego okresu abstynencji;
  – choroby psychiczne niepoddające się kontroli mimo leczenia i farmakoterapii;
  – upośledzenie umysłowe ciężkiego stopnia;
 • Brak możliwości udziału w stałej długoterminowej kontroli po leczeniu operacyjnym;
 • Okres 12 miesięcy poprzedzający planowaną ciążę, ciąża i karmienie (do czasu rozwiązania i zakończenia laktacji); po upływie 24 miesięcy od daty wykonania zabiegu bariatrycznego nie ma przeciwwskazań do zajścia w ciążę;
 • Brak zgody chorego, jak również brak pełnego przekonania co do słuszności wyboru leczenia operacyjnego;
 • Stany uniemożliwiające samodzielne życie, gdy rodzina lub opieka społeczna nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego długoterminowego nadzoru.

Przeciwwskazania względne

 • W przypadku BMI 35–39,9 kg/m2, przy braku innych chorób współistniejących, cukrzyca z obecnością przeciwciał (anti-GAD oraz anti-ICA), ze stężeniem peptydu C <1 ng/ml, bądź wtórna do innych jednostek chorobowych lub stosowanego leczenia nie stanowi wskazania do operacji metabolicznej;
 • Zwiększenie masy ciała w okresie bezpośrednio poprzedzającym zabieg operacyjny świadczący o braku współpracy z pacjentem;
 • Znaczne ograniczenie wydolności fizycznej, ciężka niewydolność krążeniowo-oddechowa;
 • Aktywna choroba wrzodowa wymaga leczenia przed zabiegiem operacyjnym; w przypadku pacjentów z bezobjawowym zakażeniem H. pylori eradykacja przed zabiegiem operacyjnym jest zalecana, ale nie bezwzględnie konieczna;
 • w przypadku chorych leczonych w przeszłości onkologicznie konieczna jest konsultacja onkologiczna dokumentująca skuteczne wyleczenie nowotworu;
 • nadciśnienie wrotne w przebiegu marskości wątroby.