Czcionka:

Kontrast:

Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej

KIEROWNIK
fizjoterapeuta dr n. med.
AGNIESZKA GROCHULSKA

 

TELEFONY
tel. 59 8460 533

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
07.25-15.00 07.25-15.00 07.25-15.00 07.25-15.00 07.25-15.00

 

Pobyt w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej jest kontynuacją leczenia szpitalnego z powodu chorób układu krążenia, ma na celu ułatwienie choremu powrotu do optymalnej sprawności psychofizycznej i społeczno-zawodowej.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna realizowana w ramach ośrodka jest postępowaniem wielokierunkowym. Proces terapeutyczny ukierunkowany jest na:

 • ocenę stanu klinicznego pacjenta,
 • optymalizację leczenia farmakologicznego,
 • oszacowanie ryzyka wystąpienia kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego,
 • poprawę tolerancji wysiłku fizycznego,
 • kontrolę objawów kardiologicznych,
 • stabilizację lub odwrócenie procesu miażdżycowego,
 • identyfikację czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
 • ustalenie działań podejmowanych w ramach prewencji wtórnej,
 • ograniczenie fizjologicznych i psychologicznych skutków chorób serca,
 • wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem,
 • poprawę funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego.

 

Oferowany proces kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia co oznacza, że dla pacjentów jest całkowicie bezpłatny.

Ośrodek zapewnia bazę diagnostyczną umożliwiającą rozpoznanie ewentualnych powikłań oraz wysokospecjalistyczny personel, w postaci lekarza kardiologa, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, psychologa, co pozwala na nadzorowanie i modyfikowanie przebiegu rehabilitacji. Dysponuje aparaturą medyczną, pracownią psychologiczną i pokojem wypoczynkowym co niewątpliwie ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi w trakcie pobytu.

Rehabilitacja kardiologiczna realizowana w ramach Ośrodka skierowana jest do pacjentów, których stan zdrowia pozwala na realizację procesu terapeutycznego w warunkach ambulatoryjnych i którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a w szczególności do chorych po:

 • ostrych zespołach wieńcowych;
 • plastyce naczyń wieńcowych;
 • zabiegach kardiochirurgicznych;
 • wszczepieniu stymulatora /defibrylatora;
 • koronaroplastyce;
 • zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej;
 • zaostrzeniach niewydolności krążenia;
 • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ambulatoryjnych.

Czas trwania programu rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza kardiologa z Ośrodka, jednak okres usprawniania nie powinien trwać dłużej niż 24 osobodni w ciągu trzech miesięcy (kwartał). Zajęcia prowadzone są codziennie przez 5 dni w tygodniu, średnio trwają ok. 2-3 godziny.

Nadzór nad pacjentem polega na kontroli dolegliwości i ogólnego stanu zdrowia, rejestrowaniu reakcji hemodynamicznej na wysiłek fizyczny (RPE, HR, RR), monitorowaniu EKG oraz ocenie prawidłowości wykonywania ćwiczeń.

Uprawnienie do skierowania pacjenta na realizację kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w ramach Ośrodka posiada lekarz:

 • oddziału kardiologii;
 • oddziału kardiochirurgii;
 • oddziału chorób wewnętrznych;
 • poradni kardiologicznej;
 • poradni rehabilitacyjnej.

 

SPRZĘT

Baza Rehabilitacyjno – Zabiegowa:

 • sala treningów rowerowych: interwałowych i ciągłych i baza diagnostyczna (badanie EKG, próby wysiłkowe, kardiomonitor, całodobowy pomiar EKG- 24 godziny);
 • sala gimnastyczna;
 • pokój wypoczynkowy dla pacjentów.

Wyposażenie Pracowni prób wysiłkowych i treningu ciągłego oraz interwałowego:

 • aparat do rejestracji EKG;
 • zestaw do wykonywania prób wysiłkowych z bieżnią;
 • defibrylator sieciowo-bateryjny;
 • kardiomonitor;
 • system do rehabilitacji kardiologicznej, 5-cykloergometrów z możliwością monitorowania zapisu EKG, ciśnienia tętniczego, archiwizacji danych i elektronicznego sterowania obciążeniami treningowymi;
 • Sport tester (POLAR RS 200).

Baza psychoedukacyjna i kulturoterapeutyczna

 1. Pracownia psychologii klinicznej i sala edukacyjna
 1. Wyposażenie sali gimnastycznej:
 • maty rehabilitacyjne;
 • materace;
 • kije do marszu nordyckiego (Nordic walking), z regulowaną wysokością
 • urządzenie typu Step up – (stepper), imitujące wchodzenie po schodach – 10 sztuk;
 • piłki lekarskie;
 • piłki siatkowe;
 • piłki koszykowe;
 • laski gimnastyczna;
 • hantle 0,g kg, 1 kg;
 • skakanki gimnastyczne;
 • lustro korekcyjne;
 • taśmy elastyczne.

 

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub rehabilitacji medycznej ewentualnie balneologii i medycyny fizykalnej we współpracy z magistrem fizjoterapii.

 

Działania podejmowane w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej realizowanego w ramach Ośrodka Rehabilitacji to między innymi:

 1. postępowanie diagnostyczne:
  ocena stanu chorego (klinicznego, fizjoterapeutycznego i psychologicznego), w tym testy wysiłkowe (próba wysiłkowa, 6-minutowy test marszowy) podejmowane w celu oceny wydolności fizycznej i kwalifikacji pacjenta do odpowiedniego modelu usprawniania oraz optymalizacji leczenia farmakologicznego;
 2. program usprawniania oparty na stopniowym i kontrolowanym dawkowaniu wysiłku fizycznego, dostosowanym do indywidualnych możliwości chorego, składającym się z:
 • gimnastyki ogólnousprawniającej (ćwiczenia oddechowe, izometryczne, czynne wolne, czynne z oporem, ćwiczenia kształtujące sylwetkę w różnych pozycjach ciała);
 • ćwiczeń wytrzymałościowych wykonywanych na ergometrach rowerowych ze stopniowo zwiększanym obciążeniem w formie ciągłej lub interwałowej;
 • treningu oporowego na stepperach;
 • treningu marszowego;
 • marszu Nordic Walking na terenach rekreacyjnych poza budynkiem szpitala.

 

III. rehabilitacja psycho-społeczna obejmująca:

 • zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem, psychoterapię oraz relaksację w celu opanowania sytuacji stresogennych, stanów emocjonalnych – lęku i/lub depresji, akceptacji ograniczeń wynikających z następstw choroby;
 • edukację zdrowotną skierowaną zarówno do pacjentów i ich rodzin dotyczącą diagnostyki i zwalczania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, jak również modyfikacji stylu życia;
 • konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej oraz wspomagające proces usprawniania zabiegi fizykoterapeutyczne;
 • monitorowanie efektów kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

Wielkość tekstu