Czcionka:

Kontrast:

PORADNIA ONKOLOGICZNA / CHEMIOTERAPII
(gabinet 027)

Dni i godziny przyjęć:

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 08:00 – 14:00

 

Poradnia znajduje się na parterze Szpitala, przy ul. Hubalczyków 1.

Rejestrować się można osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 59 84 60 746
 

Sposób rejestracji: telefonicznie lub osobiście bez skierowania.

PORADNIA ONKOLOGICZNA, CHEMIOTERAPII
1. Poradnia Onkologiczna, Chemioterapii jest komórką organizacyjną przeznaczoną do udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, a szczególnie:
a) kwalifikacji do leczenia chemicznego (badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, udzielanie lub zalecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych,
b) chemioterapii cytostatykami doustnymi,
c) leczenia bifosfonianami dożylnymi zmian przerzutowych w układzie kostnym,
d) hormonoterapii nowotworów złośliwych min. rak piersi, rak gruczołu krokowego,
e) okresowej oceny skuteczności leczenia specjalistycznego,
f) okresowej oceny toksyczności leczenia z ewentualnym leczeniem wspomagającym kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą,
g) niezbędnej edukacji i promocji zachowań prozdrowotnych,
h) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzekania o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie.

Każdy chory zgłaszający się do Poradni objęty jest kompleksowymi ogniwami procedur onkologicznych opartych o światowe standardy leczenia nowotworów, począwszy od diagnostyki do stałych, regularnych badań kontrolnych.

Wielkość tekstu