Czcionka:

Kontrast:

Poradnia onkologiczna / chemioterapii

(Wejście główne,budynek D,parter,gabinet 027/028)

Dni i godziny przyjęć:

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
12:00-15:00 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 07.30-15.30 08:00 – 14:00

 

Poradnia znajduje się na parterze Szpitala, przy ul. Hubalczyków 1.

Rejestrować się można osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 59 84 60 170 lub 59 84 60 171

Call Center 59 84 60 700
 

Sposób rejestracji: telefonicznie lub osobiście bez skierowania.

PORADNIA ONKOLOGICZNA, CHEMIOTERAPII
1. Poradnia Onkologiczna, Chemioterapii jest komórką organizacyjną przeznaczoną do udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, a szczególnie:
a) kwalifikacji do leczenia chemicznego (badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, udzielanie lub zalecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych,
b) chemioterapii cytostatykami doustnymi,
c) leczenia bifosfonianami dożylnymi zmian przerzutowych w układzie kostnym,
d) hormonoterapii nowotworów złośliwych min. rak piersi, rak gruczołu krokowego,
e) okresowej oceny skuteczności leczenia specjalistycznego,
f) okresowej oceny toksyczności leczenia z ewentualnym leczeniem wspomagającym kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą,
g) niezbędnej edukacji i promocji zachowań prozdrowotnych,
h) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzekania o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie.

Każdy chory zgłaszający się do Poradni objęty jest kompleksowymi ogniwami procedur onkologicznych opartych o światowe standardy leczenia nowotworów, począwszy od diagnostyki do stałych, regularnych badań kontrolnych.

Wielkość tekstu