Czcionka:

Kontrast:

 

Poradnia medycyny pracy

(Wejście główne,gabinet 013, Budynek D – parter)

 

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ LEKARSKICH:

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
         
Godziny pracy poradni
 
7:00-15:00 7:00-15:00 6:45-16:00 6:45-15:00 7:00-15:00
Godziny pracy lekarzy
 
12.00-13.00 11.00-12.30 11.00-13.00 i 14:00-15:30 10.30-11.30 10.00-11.30

 

 

 

 

 

Poradnia znajduje się na parterze Szpitala, przy ul. Hubalczyków 1
Rejestrować się można osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 59 84 60 591

 

O KOLEJNOŚCI PRZYJMOWANIA PACJENTÓW DECYDUJE PERSONEL PORADNI

W naszej placówce medycznej w Słupsku przeprowadzone są badania z zakresu medycyny pracy, które są wymagane przez Kodeks Pracy i muszą być przestrzegane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Głównym zadaniem tego rodzaju badań jest ocena czy przyszły bądź obecny pracownik może wykonywać czynności przewidziane na danym stanowisku. Potwierdzeniem zdolności do wykonywania obowiązków służbowych jest orzeczenie lekarza medycyny pracy.

Kiedy i jakie badania pracownicze są wymagane?

Medycyna pracy wyróżnia cztery rodzaje badań pracowniczych:

wstępne – przeprowadzane są każdorazowo przed przyjęciem pracownika do pracy. Ponadto mogą dotyczyć także pracowników przenoszonych na stanowiska, gdzie występują czynniki szkodliwe.

kontrolne – na tego rodzaju badania może być skierowany każdy pracownik w przypadku ich niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 30 dni i spowodowanej chorobą. Pozwalają ocenić czy stan zdrowia umożliwia dalsze wykonywanie obowiązków służbowych.

okresowe – przeprowadzane są regularnie (nie rzadziej niż co 5 lat) u każdego zatrudnionego w firmie pracownika i ich zakres jest uzależniony od stanowiska oraz ewentualnych czynników niebezpiecznych, jakie mogą się z nim wiązać.

końcowe – są wykonywane na wniosek pracownika, przy rozwiązaniu stosunku pracy.

Jak umówić się na badanie do lekarza medycyny pracy?

Podstawą do umówienia wizyty jest skierowanie od pracodawcy, które powinno zawierać informacje dotyczące stanowiska, na jakim zatrudniony jest lub będzie pacjent. Ponadto na skierowaniu powinny być umieszczone informacje na temat czynników niebezpiecznych szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. Osoby, które chcą przeprowadzić badania z zakresu medycyny pracy w naszej placówce w Słupsku prosimy o sprawdzenie czy skierowanie jest poprawnie uzupełnione (czy zgadzają się dane) i zabranie ze sobą dwóch egzemplarzy.

Badania medycyny pracy wymagają wizyty u przynajmniej kilku specjalistów z różnych dziedzin, dlatego na wizyty należy umówić się z wyprzedzeniem i wygospodarować dużą część dnia albo poświęcić cały na ich odbycie. Umówić można się telefonicznie bądź osobiście w naszym słupskim szpitalu.

Poradnia Medycyny Pracy wykonuje:
– badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne);
– badania do celów sanitarno-epidemiologicznych;
– badania kandydatów na kierowców i kierowców;
– badania profilaktyczne osób objętych opieką na ich wniosek;
– badania profilaktyczne kandydatów do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów
i uczestników studiów doktoranckich.

KADRA MEDYCZNA:
Lekarz  Henryk Bilor
Lekarz  Konrad Danielkiewicz
Lekarz  Jacek Szczygieł
Pielęgniarka Elżbieta Jóźwin
Pielęgniarka  Edyta Klimczyk
Pielęgniarka Jolanta Scheffler

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!!!
 
CENNIK MEDYCYNA PRACY

Wielkość tekstu