Czcionka:

Kontrast:

Poradnie i gabinety szpitalne, specjalistyczne

W przypadku gdy niezbędna jest konsultacja ze specjalistą, pomocy udzielą poradnie szpitalne. W naszej placówce funkcjonuje aż 25 poradni, w tym 5 chirugicznych. Do poradni przyjmowani są Pacjenci, posiadający skierowanie od lekarza rodzinnego. Zapisów można dokonywać osobiście lub telefonicznie.

Poradnie specjalistyczne – udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

Poradnie naszego szpitala przyjmują zarówno dzieci, jak i dorosłych Pacjentów. Poradnie szpitalne chirurgiczne udzielają świadczeń w zakresie kwalifikacji do leczenia operacyjnego, które odbywa się w warunkach szpitalnych. Przewlekłe i ostre choroby zakaźne, wirusowe i pasożytnicze leczone są w Poradni Chorób Zakaźnych. Poradnie specjalistyczne Gruźlicy i Chorób Płuc umożliwiają kontynuację leczenia szpitalnego oraz okresowe kontrole stanu zdrowia po zakończonej terapii. Poradnia hematologiczna natomiast udziela pomocy w zakresie diagnozowania zaburzeń krzepnięcia oraz nowotworów układu limfo- i mielopoezy. Poradnie szpitalne prowadzone są przez doświadczonych lekarzy o specjalistycznej wiedzy. W Poradni Medycyny Pracy można wykonać badania wstępne, okresowe i kontrolne, a także badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Poradnie szpitalne – rejestracja telefoniczna lub osobista

W naszym szpitalu funkcjonuje m.in. Poradnia Nefrologiczna, świadcząca usługi zdrowotne w chorobach nerek oraz pęcherza moczowego. Najmłodszym Pacjentom ambulatoryjnej pomocy udziela Poradnia Neonatologiczna. Poradnie specjalistyczne w naszej placówce to również Poradnia Neurochirurgiczna, zajmująca się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa oraz innych schorzeń neurochirurgicznych. Pacjenci z chorobami narządu wzroku mogą skorzystać z pomocy znajdującej się na terenie szpitala Poradni Okulistycznej. Poradnie szpitalne dla Pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi to m.in. Poradnia Onkologiczna, w której następuje kwalifikacja do leczenia chemicznego oraz odbywa się leczenie. Nasz szpital oferuje także pomoc w ramach innych poradni, m.in. kardiologicznej, laktacyjnej czy stomatologicznej.