PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (FTYZJATRYCZNA)

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
Telefon: 59 8460 569

HARMONOGRAM PRACY PORADNI

Poradnia zapewnia:

  • kontynuację terapii szpitalnej pacjentów z gruźlicą wymagających okresowych badań laboratoryjnych,
  • okresową kontrolę po zakończonej terapii szczególnie u pacjentów wymagających specjalistycznej opieki lekarskiej z uwagi na możliwość wznowy choroby,
  • konsultację leczenia nadzorowanego po zakończeniu terapii w szpitalu,
  • udzielanie konsultacji pacjentom,
  • wydawanie skierowań na badania diagnostyczne.

Zakładanie odczynów tuberkulinowych:

  • poniedziałek-środa 8:00 - 10:00

Rejestracja osobiście lub telefonicznie na podstawie skierowania od lekarza z wyjątkiem osób które chorowały na gruźlicę oraz osób z kontaktu.