SOR: 15 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
87 Wczoraj SZPITAL: 456 Pacjenci na
oddziałach
115880 Rok 2018
PRACA DLA LEKARZA Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Pacjenci będący w trakcie hospitalizacji w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Sp. z o.o. mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Zespół psychologów szpitalnych zajmuje się świadczeniem pomocy psychologicznej na rzecz Pacjentów naszego Szpitala oraz ich Rodzin. Wszystkie dane osobiste i informacje ujawnione w rozmowie z psychologiem objęte są regulowaną prawnie tajemnicą.

Główne obszary działalności:

  • diagnoza i konsultacje psychologiczne
  • psychoedukacja oraz poradnictwo psychologiczne
  • interwencyjna pomoc psychologiczna i udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych związanych z hospitalizacją, chorobą somatyczną, stanami terminalnymi oraz procesem leczenia
  • opieka psychologiczna nad pacjentami przewlekle i onkologiczne chorymi
  • rehabilitację psychologiczną.

ODDZIAŁY GDZIE MOŻESZ BEZPOŚREDNIO ZGŁOSIĆ SIĘ DO PSYCHOLOGA:

Oddział Neurologiczny i Udarowy – Magda Tomaszewska, nr tel. 59 84 60 388

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – Magda Tomaszewska/ Magdalena Czapiga, nr tel. 59 84 60 428

Oddział Pediatryczny – Magdalena Czapiga

Oddział Onkologiczny – Rafał Rybka, nr tel. 59 84 60 547

Oddział Chirurgii Onkologicznej – Paulina Czeszejko -Sochacka

Oddział Hematologiczny – Paulina Czeszejko -Sochacka, nr tel. 59 84 60 398

Jeśli jesteś pacjentem innego oddziału i masz potrzebę rozmowy z psychologiem – zgłoś ją lekarzowi prowadzącemu lub pielęgniarce. Postaramy się dotrzeć do Ciebie jak najszybciej!

Jeśli masz trudności w bezpośrednim kontakcie możesz skorzystać z pomocy psychologicznej online – czekamy na twoją wiadomość pod adresem e-mailowym: psycholog@szpital.slupsk.pl

Na tej stronie znajdą Państwo również przydatne informacje dotyczące zdrowia psychicznego oraz poradniki informujące o zachowaniach i postępowaniu w chorobach nowotworowych.

SZPITALNA GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH ŻAŁOBY

„Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi
drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie.”
Antoine de Saint-Exupéry


CZYM JEST GRUPA WSPARCIA?

Grupa osób, która spotyka się regularnie w wyznaczonych terminach, kierowana przez przygotowanych do tego specjalistów. Tym co łączy grupę jest STRATA BLISKIEJ OSOBY.

CEL GRUPY:

Ukazanie etapów żałoby oraz praktyczne informacje na temat radzenia sobie z przykrymi psychologicznymi konsekwencjami, których doświadcza człowiek po stracie.
Specjaliści kierujący grupą pomagają zdefiniować trudność, problem grupy oraz towarzyszą w zdrowym i bezpiecznym wyrażaniu negatywnych emocji uczestników.Uczestnicy grupy, którzy znajdują się na różnych etapach przeżywania żałoby, uczą się od siebie nawzajem jak pokonywać trudności poprzez aktywne słuchanie, dzielenie się własnym doświadczeniem.
Będzie nam ZAWSZE towarzyszyła zasada: mądry człowiek uczy się od każdego.

ORGANIZACJA GRUPY:

Dobrowolnie spotykająca się grupa (od kilku do kilkunastu osób), która korzysta z bezpłatnej pomocy własnej oraz kierujących grupą specjalistów. Grupa jest otwarta i spotyka się cyklicznie, co oznacza, że gdy uczestnik decyduje się zakończyć swój proces terapeutyczny (osiągnie pożądany cel bądź też z innych pobudek) to w jego miejsce grupa wita nowego uczestnika.

SPOSÓB REKRUTACJI DO GRUPY:

Decydują specjaliści kierujący grupą poprzez wstępną indywidualną konsultację z potencjalnym uczestnikiem grupy. Grupa ma charakter otwarty więc rekrutacja jest procesem ciągłym.

OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ
pisząc na adres e-mail: psycholog@szpital.slupsk.pl
bądź telefonicznie: 59 84 60 398 oraz 59 84 60 547

ZAPRASZAMY!!!

Zespół Psychologów
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o