SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

PODZIĘKOWANIA OD PACJENTÓW

PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY DLA DZIECI

ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ, CHEMIOTERAPII

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY

ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY