SOR: 26 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
123 Wczoraj SZPITAL: 387 Pacjenci na
oddziałach
107171 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

PODZIĘKOWANIA OD PACJENTÓW

PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY DLA DZIECI

ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ, CHEMIOTERAPII

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY

ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY