SOR: 12 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
84 Wczoraj SZPITAL: 431 Pacjenci na
oddziałach
96105 Rok 2016 66268 Rok 2015

PODZIĘKOWANIA OD PACJENTÓW

PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY DLA DZIECI

ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ, CHEMIOTERAPII

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY

ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY