SOR: 27 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
123 Wczoraj SZPITAL: 388 Pacjenci na
oddziałach
107170 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Głos Pomorza 18.03.2017

ROZMOWA Z ORDYNATOREM ODDZIAŁU PEDIATRII

Medical Tribune

skan_20170209103457_001