SOR: 13 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
84 Wczoraj SZPITAL: 430 Pacjenci na
oddziałach
96108 Rok 2016 66268 Rok 2015

Głos Pomorza 18.03.2017

ROZMOWA Z ORDYNATOREM ODDZIAŁU PEDIATRII

Medical Tribune

skan_20170209103457_001