SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

Głos Pomorza 18.03.2017

ROZMOWA Z ORDYNATOREM ODDZIAŁU PEDIATRII

Medical Tribune

skan_20170209103457_001