SOR: 16 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 460 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Blok E, III piętro

Aga_grochulska_profil KIEROWNIK
fizjoterapeuta dr n. med.
AGNIESZKA GROCHULSKA

TELEFONY
tel. 59 8460 533

E-mail: ordk@szpital.slupsk.pl

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
07.25-15.00 07.25-15.00 07.25-15.00 07.25-15.00 07.25-15.00

Pobyt w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej jest kontynuacją leczenia szpitalnego z powodu chorób układu krążenia, ma na celu ułatwienie choremu powrotu do optymalnej sprawności psychofizycznej i społeczno-zawodowej.

Zadaniem ośrodka jest ocena aktualnego stanu zdrowia i oszacowanie ryzyka wystąpienia kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego oraz ustalenie działań w ramach prewencji wtórnej. Proces terapeutyczny ukierunkowany jest na poprawę ogólnej wydolności fizycznej pacjentów, utrwalenie osiągniętej sprawności fizycznej oraz zwalczanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Oferowany proces rehabilitacji kardiologicznej finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia co oznacza, że dla pacjentów jest całkowicie bezpłatny.

Ośrodek zapewnia bazę diagnostyczną umożliwiającą rozpoznanie ewentualnych powikłań i nadzorowanie przebiegu rehabilitacji przez wysokospecjalistyczny personel, w postaci lekarza kardiologa, rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeutów i psychologa. Ośrodek dysponuje zestawem niezbędnej aparatury medycznej, co niewątpliwie ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w trakcie treningów oraz pracownią psychologiczną i pokojem wypoczynkowym. Rehabilitacja kardiologiczna w ramach Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, realizowana jest u pacjentów, których stan zdrowia pozwala na realizację procesu terapeutycznego w warunkach ambulatoryjnych i którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a w szczególności u chorych po:

 • ostrych zespołach wieńcowych;
 • plastyce naczyń wieńcowych;
 • zabiegach kardiochirurgicznych;
 • wszczepieniu stymulatora /defibrylatora;
 • koronaroplastyce;
 • zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej;
 • zaostrzeniach niewydolności krążenia;
 • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ambulatoryjnych.

Korzystne jest jak najwcześniejsze zakwalifikowanie chorego do programu usprawniania.

Czas trwania programu rehabilitacji kardiologicznej w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej- programrehabilitacji kardiologicznej dla każdego pacjenta ustalany jest indywidualnie przez lekarza Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, jednak okres usprawniania nie powinien trwać dłużej niż 24 osobodni w ciągu trzech miesięcy (kwartał). Zajęcia prowadzone są codziennie przez 5 dni w tygodniu, średnio trwają ok. 2-3 godziny.

Nadzór nad pacjentem polega na – kontroli dolegliwości i stanu przedmiotowego pacjenta, rejestrowaniu reakcji hemodynamicznej na wysiłek fizyczny, okresowej kontroli rejestrowanych przez pacjenta reakcji na wysiłek fizyczny (RPE, HR, RR), monitorowaniu EKG, ocenie prawidłowości wykonywania ćwiczeń.

Kierowanie do ośrodka rehabilitacji kardiologicznej- w celu realizacji rehabilitacji kardiologicznej w ramach Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej kieruje lekarz:

 • oddziału kardiologii;
 • oddziału kardiochirurgii;
 • oddziału chorób wewnętrznych;
 • poradni kardiologicznej.


SPRZĘT

Baza Rehabilitacyjno – Zabiegowa

 • Sala treningów rowerowych: interwałowych i ciągłych i baza diagnostyczna – (badanie EKG, echokardiografia, próby wysiłkowe, całodobowy pomiar EKG- 24 godziny)
 • Sala gimnastyczna
 • Pokój wypoczynkowy dla pacjentów

Wyposażenie Pracowni prób wysiłkowych i treningu interwałowego oraz ciągłego

 • Aparat do rejestracji EKG
 • Zestaw do wykonywania prób wysiłkowych z bieżnią i ergometrem
 • Defibrylator sieciowo-bateryjny
 • Kardiomonitor
 • Zestaw reanimacyjny (zestaw leków stosowanych w pomocy doraźnej + walizka reanimacyjna).
 • System do rehabilitacji kardiologicznej, 5-cykloergometrów z możliwością monitorowania zapisu EKG, monitorowania ciśnienia tętniczego, archiwizacji danych i elektronicznego sterowania obciążeniami treningowymi
 • Sport tester (POLAR RS 200)

Baza psychoedukacyjna i kulturoterapeutyczna

 • Pracownia psychologii klinicznej
 • Sala edukacyjna do pracy psychologa
 • Wyposażenie Sali Gimnastycznej
 • Maty rehabilitacyjne
 • Kije do marszu nordyckiego (Nordic Walking), z regulowaną wysokością
 • Urządzenie typu Step up – (stepter), imitujące wchodzenie po schodach – 10 sztuk
 • Piłki lekarskie
 • Piłki siatkowe
 • Pitki koszykowe
 • Laska gimnastyczna
 • Hantle 1 kg
 • Skakanki gimnastyczne
 • Lustro korekcyjne


MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub rehabilitacji medycznej ewentualnie balneologii i medycyny fizykalnej we współpracy z magistrem fizjoterapii.

Działania podejmowane w programie rehabilitacji kardiologicznej realizowanego w ramach Ośrodka Rehabilitacji to między innymi:

I. Postępowanie diagnostyczne:
ocena stanu chorego (klinicznego, fizjoterapeutycznego i psychologicznego), w tym testy wysiłkowe (próba wysiłkowa, 6-minutowy test marszowy) w celu oceny wydolności fizycznej i kwalifikacji pacjenta do odpowiedniego modelu usprawniania; optymalizacja leczenia farmakologicznego.

II. Program usprawniania składa się z:

 • Gimnastyki ogólnousprawniającej (ćwiczenia oddechowe, izometryczne, ćwiczenia kształtujące sylwetkę w różnych pozycjach ciała)

   

 • Ćwiczeń wytrzymałościowych na ergometrach rowerowych ze stopniowo zwiększanym obciążeniem w formie ciągłej lub interwałowej
 • Treningu marszowego
 • Treningu oporowego na stepperach

   

 • Marszu Nordic Walking na terenach rekreacyjnych poza budynkiem

   

Program rehabilitacji kardiologicznej obejmuje również:

Zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem w celu opanowania sytuacji stresogennych, stanów emocjonalnych – lęku i/lub depresji, akceptacji ograniczeń wynikających z następstw choroby, psychoterapię oraz relaksację.

Edukację zdrowotną skierowaną do pacjentów i ich rodzin dotyczącą diagnostyki i zwalczania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz modyfikację stylu życia.

Konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej oraz wspomagające proces usprawniania zabiegi fizykoterapeutyczne.