SOR: 22 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 439 Pacjenci na
oddziałach
128455 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

 ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ, CHEMIOTERAPII

Blok A, VI piętro

p.o. Koordynatora Oddziału
lek. Monika Muchowska

specjalista onkologii klinicznej
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Lic. Piel. Bogusława Kowalewska

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

TELEFONY

Sekretariat: 59 84 60 450, faks 59 8460 451
Ordynator: 59 84 60 455
Pielęgniarka Oddziałowa: 59 84 60 454
Lekarz dyżurny: 59 84 60 452 (lub 453)
Dyżurka pilęgniarek: 59 84 60 458
Psycholog: 59 84 60 547
Adres e-mail: onkologia@szpital.slupsk.pl

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba leczonych: ponad 4 700 rocznie
Oddział posiada 31 łóżek, w tym 21 łóżek stacjonarnych onkologicznych i 10 łóżek stacjonarnych chemioterapii (chemioterapie 3 i 5 dniowe)

W strukturze oddziału znajduje się:
a) 6 stanowisk do podawania chemioterapii jednodniowej,
b) gabinet zabiegowy,
c) 3 gabinety diagnostyczno – zabiegowe
d) gabinet psychologa
e) izolatka (1 –łóżkowa)
f) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym

Pozostałe obszary to:
a) pomieszczenia socjalne personelu
b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ, CHEMIOTERAPII należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) leczenia nowotworów, w szczególności: nowotwory piersi, płuc, jajników, jąder, przewodu pokarmowego, czerniaka złośliwego,
b) leczenia i monitorowania skuteczności terapii,
c) chemioterapii w ramach hospitalizacji i hospitalizacji jednego dnia jednego
d) podawanie chemioterapii ambulatoryjnej;
e) diagnostyka w kierunku chorób nowotworowych
f) leczenie w przebiegu powikłań chorób nowotworowych i po chemioterapii.

Oddział prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i naukowo-badawczą. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest skojarzone leczenie chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskiwanie optymalnych wyników leczenia. Wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarzy, wspomagany jest w opiece medycznej przez profesjonalne pielęgniarki onkologiczne. Od roku 2010 oddział bierze udział w badaniach klinicznych z zakresu Onkologii i Chemioterapii.

Udzielamy świadczeń zdrowotnych pacjentom, onkologicznym oraz w zakresie chemioterapii jednego dnia, oferując najwyższej jakości świadczenia medyczne. Procedury medyczne wykonywane w oddziale są zgodne z aktualnymi wytycznymi. Dysponujemy najnowszym sprzętem i możliwościami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Oddział Onkologii i Chemioterapii stanowi zespół lekarzy specjalistów II stopnia z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii i chorób wewnętrznych oraz wykwalifikowanych, doświadczonych pielęgniarek. Wieloletnie doświadczenie kliniczne pracowników zapewnia wysoką fachowość świadczonych usług.
W powyższych jednostkach chorobowych leczenie systemowe jest podstawowym elementem terapii uzupełniającej po leczeniu operacyjnym lub radioterapii, a w przypadkach zaawansowanych często jest leczeniem z wyboru.
Oprócz stosowania wielolekowych programów standardowych Oddział w planie prowadzenie badań nad wdrażaniem nowych leków przeciwnowotworowych niedostępnych na polskim rynku farmaceutycznym, a także nad oceną ich skuteczności i toksyczności.
Do leczenia szpitalnego kwalifikowani są chorzy, którzy wymagają wykonania wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych i leczenia systemowego wymagającego całodobowego nadzoru medycznego. W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w Oddziale Dziennym, gdzie niezbędne badania i zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia.
Personel medyczny w pełni angażuje się w działania związane z polepszeniem jakości życia, m. in. poprzez edukację pacjentów oraz ich rodzin. Funkcjonuje efektywnie dając wsparcie wszystkim.
Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce w oparciu o najnowsze, uznane schematy postępowania terapeutycznego. Jednocześnie wdrażane są nowe metody lecznicze o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym.

PODZIĘKOWANIA OD PACJENTÓW