SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

Blok A, VI piętro

ORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. med. Hanna Sikorska

specjalista z zakresu okulistyki

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
st. piel. licencjonowana Halina Ginter

 

TELEFONY
Sekretariat: 59 84 60 470, fax 59 84 60 471
Pielęgniarka oddziałowa: 59 84 60 473
Dyżurka pielęgniarek: 59 84 60 479
Gabinet lekarski: 59 84 60 472
E-mail: okulistyka@szpital.slupsk.pl

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba leczonych: rocznie ok. 1845 pacjentów
Oddział posiada 21 łóżek (w tym1 łóżko intensywnej opieki medycznej).

W strukturze Oddziału znajdują się:
•    pracownie diagnostyczne: Pracownia Laserowa, Pracownia Angiografii Fluoresceinowej, Pracownia Ultrasonograficzna, Pracownia Perymetryczna, Pracownia OCT, Pracownia GDX.
•    gabinet badań – Ciemnia,
•    gabinet diagnostyczno – zabiegowy
•    izolatka (1- łóżkowa)
•    punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym

Pozostałe obszary to:
•    pomieszczenia socjalne personelu
•    pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Oddział Okulistyczny prowadzi szeroką diagnostykę i terapię w zakresie chorób oczu.
Udzielamy niezabiegowych i zabiegowych świadczeń medycznych z zakresu chorób oczu.
70 % świadczeń stanowią zabiegi operacyjne w tym:
•    operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepem sztucznych soczewek
•    operacje p/jaskrowe trabeculectomie
•    trabeculectomie ze wszczepem implantu Ex press
•    wtórne wszczepy sztucznych soczewek
•    operacje łączone zaćmy i jaskry metodą fakotrabeculectomii
•    operacje zeza
•    enukleacje
•    drobne zabiegi na aparacie ochronnym oka
•    iniekcje doszklistkowe z Lucentisu
W zakresie świadczeni niezabiegowych oddział wykonuje:
•    laseroterapie siatkówek w przebiegu cukrzycy
•    YAG kapsulotomie i irydotomie
•    leczenie zachowawcze.
•    Angiografie fluoresceinowe
•    SOCT
•    GDX

 

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

Świadczenia zabiegowe:

 •  operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z małego cięcia ze wszczepem sztucznych soczewek zwijalnych
 • operacje zaćmy innymi metodami w tym ECC
 • wtórne wszczepy sztucznych soczewek z fiksacją twardówkową
 • operacje łączone zaćmy i jaskry metodą fakotrabeculectomii
 • operacje zaćmy powikłanej ze wszczepem sztucznych soczewek
 • operacje p/jaskrowe przetokowe i ze wszczepem implantu Ex press
 • operacje zeza
 • operacje usunięcia ciał obcych wewnątrzgałkowych
 • enukleacje
 • operacje naprawcze po urazach aparatu ochronnego i gałki ocznej
 • zabiegi plastyczne i lecznicze w zakresie spojówki, powiek
 • krioaplikacje odcinka przedniego i tylnego
 • iniekcje doszklistkowe p/ciała monoklonalnego anty VEGF w leczeniu wysiękowej postaci AMD

Świadczenia niezabiegowe:

 • rozpoznanie, diagnostyka i leczenie schorzeń okulistycznych odcinka przedniego i tylnego, jak:
  spojówki
  rogówki
  błony naczyniowej
  siatkówki
  jaskry
  urazów oka
 • płukanie i sondowanie dróg łzowych u dzieci
 • badanie wcześniaków.