Czcionka:

Kontrast:

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

w poszczególnych zakresach:

Ogłoszenie: pobierz
Zmiana terminu: pobierz
Zmiana terminu z dnia 03-07-2019 pobierz

  1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Dermatologicznym – 1 kontrakt dla lekarza
    1. Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
    2. Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
  2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ramach Świątecznej i Nocnej Opieki Zdrowotnej – 1 kontrakt dla lekarza
    1. Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
    2. Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 17 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres w.dulak@szpital.slupsk.pl lub j.kepa@szpital.slupsk.pl

Złożone oferty należy zatytułować:„Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Dermatologicznym w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.” lub „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ramach Świątecznej i Nocnej Opieki Zdrowotnej w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

1.Składanie ofert do dnia 05.08.2019 r. do godz. 15.00

2. Przystąpienie do oceny ofert nastąpi w dniu 06.08.2019 roku o godz. 9:00.

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel. (059) 84 60 622, lub u Pełnomocnika Zarządu ds. Pozyskiwania Personelu Medycznego – Pani Małgorzaty Żuchlińskiej – tel. 669-262-741 oraz w siedzibie szpitala – Dział Kadr do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.

Wielkość tekstu