Czcionka:

Kontrast:

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

KIEROWNIK

Jolanta Treczyńska
mgr pielęgniarstwa

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Mickiewicza 12, 76-270 Ustka, Piętro I i II
Telefon: 59 81 54 226
Punkt pielęgniarski:  59 81 54 227

 

STRUKTURA ODDZIAŁU

Na oddziale znajduje się 27 łóżek (12 miejsc współfinansowanych przez NFZ, 15 komercyjnych). Oddział udziela świadczeń w zakresie: pielęgnacyjnym, opiekuńczym, farmakoterapii, rehabilitacyjnym, socjalnym,leczniczym, edukacji i promocji zdrowia. Na oddziale znajdują się: gabinet rehabilitacji, gabinet do prowadzenia psychoterapii, gabinet do prowadzenia terapii zajęciowej, sala dziennego pobytu, gabinet konsultacyjny, punkt przygotowawczy oraz punkt pielęgniarski.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

Oddział świadczy usługi dla osób potrzebujących wsparcia, pielęgnacji i opieki. Warunki są możliwie najbardziej zbliżone do domowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zasady przyjmowania pacjentów do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
Informacja dodatkowa dla świadczeniobiorcy
Karta oceny świadczeniobiorcy w skali Barthel
Oświadczenie w sprawie odebrania pacjenta i zapewnienia opieki pacjentowi po zakończonym jego pobycie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
Oświadczenie o płatności
Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Wielkość tekstu