Czcionka:

Kontrast:

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok C – Piętro I
Telefon: 59 84 60 730, 59 84 60 491
Dyżurna pielęgniarka SOR (informacje o pacjentach): 59 84 60 490 lub 59 84 60 102
Sekretariat (dokumentacja, druki ZLA): 59 84 60 730 lub 59 84 60 491
Koordynator: 59 84 60 499
Pielęgniarka oddziałowa: 59 84 60 492
Pielęgniarki koordynujące: 59 84 60 729
Punkt Przyjęć Planowych Pacjenta: telefon 59 84 60 536

Szpitalny Oddział Ratunkowy, to miejsce do którego zgodnie z Ustawą o Ratownictwie Medycznym, powinni trafiać pacjenci w stanach zagrożenia życia.

Do takich stanów zaliczamy:

 • zawał mięśnia sercowego
 • obrzęk płuc
 • zatorowość płucną
 • świeży udar mózgu
 • obrażenia wielonarządowe
 • krwawienia z dróg rodnych
 • krwotoki
 • złamania otwarte oraz złamania kości udowej
 • silne bóle brzucha pojawiające się nagle
 • uraz brzucha

Tak więc na SOR powinny trafić osoby (przywiezione przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłaszające się samodzielnie), które wymagają szybkiego przyjęcia, stabilizacji funkcji życiowych, wstępnej diagnostyki i leczenia. Potrzebują leczenia nagłych zachorowań, zatruć, urazów, krwotoków.

Dane statystyczne i struktura oddziału

Liczba leczonych – blisko 37 tys. rocznie,

W strukturze SOR działają: Szpitalny Oddział Ratunkowy (Słupsk – ul. Hubalczyków 1 oraz Punkt Przyjęć Planowych (PPP).

1. STRUKTURA SOR

Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – HOL, składający się z:

 1. OBSZARU SEGREGACJI MEDYCZNEJ ZEWNĘTRZNEJ – dla pacjentów przychodzących,

 2. OBSZAR REJESTRACJI I PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO SOR,

 3. HOL – OBSZAR OCZEKIWANIA PACJENTÓW NA BADANIE LEKARSKIE.

2. OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY

 1. w obszarze znajdują się dwie sale resuscytacyjne jednostanowiskowe (w tym jedna sala resuscytacyjna dziecięca),

 2. obszar segregacji medycznej wewnętrzny dla pacjentów przywiezionych w stanie zagrożenia zdrowotnego przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

3. OBSZAR WSTĘPNEJ INTENSYWNEI TERAPII

– w obszarze wstępnej intensywnej terapii znajduje się sala intensywnej terapii z 2 stanowiskami.

4.OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ

– w obszarze znajduje się sala zabiegowa, sala opatrunków gipsowych.

5.OBSZAR OBSERWACJI

– w obrębie obszaru znajduje się jedna sala obserwacyjna z 11 stanowiskami leżącymi dla pacjentów oraz izolatka z 2 stanowiskami dla pacjentów.

6.OBSZAR KONSULTACYJNY

– znajdują się 3 gabinety konsultacyjne dla lekarzy.

7. OBSZAR PEDIATRYCZNY

– obszarze znajduje się 1 gabinet do badań lekarskich oraz obszar obserwacji z 2 stanowiskami dla pacjentów.

8. POZOSTAŁE OBSZARY:

 1. obszar dekontaminacji pacjenta,

 2. pomieszczenie administracyjno-gospodarcze,

 3. gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

 4. pomieszczenie diagnostyczno-zabiegowy.

Charakterystyka bieżącej działalności

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY jest komórką organizacyjną Szpitala działającą w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013 poz.757).

Do zadań SOR należy w szczególności:
– udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowotnego,
– udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach,
w sytuacjach wyjątkowych szpital uruchamia rezerwy łóżkowe w innych oddziałach.

Szpitalny Oddział Ratunkowy – w stanach zagrożenia zdrowotnego

Gdy funkcje życiowe Pacjenta wymagają stabilizacji, a zachorowanie ma charakter nagły i stanowi zagrożenie dla życia, należy zgłosić się na SOR. Oddział ten został wyposażony w nowoczesne sale resuscytacyjne, wykorzystywane w zaburzeniach funkcji krążenia i oddychania. Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada również salę intensywnej terapii, umożliwiającą monitorowanie parametrów życiowych Pacjenta. SOR udziela pomocy osobom, które uległy wypadkowi i odniosły obrażenia. Złamania opatrywane są w doskonale wyposażonej sali opatrunków gipsowych. Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje także dzieci. Mali pacjenci poddawani są kompleksowym badaniom w wyznaczonym obszarze pediatrycznym. SOR mieści się na I piętrze bloku C. Pacjentów oddziału stanowią osoby z zatruciem, krwotokiem, urazem, wymagający szybkiej stabilizacji funkcji życiowych. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela im niezbędnej kwalifikowanej pomocy medycznej. Na oddział można zgłaszać się samodzielnie lub wraz z zespołem ratownictwa medycznego, po przywiezieniu przez karetkę.

Izba Przyjęć – doraźna pomoc medyczna

W nagłych stanach zagrożenia życia, spowodowanych zawałem mięśnia sercowego, krwotokiem, obrzękiem płuc czy świeżym udarem mózgu, Pacjent otrzymuje pomoc na SOR. Na oddziale odbywają się wstępne badania diagnostyczne oraz zabiegi lecznicze. Izba przyjęć szpitala działa w trybie ciągłym, udzielając całodobowej pomocy w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Gdy samodzielny dojazd Pacjenta nie jest możliwy, należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego, dostępnego pod nr tel 112 lub 999. Izba przyjęć pełni świadczenia nie tylko przy nagłych zachorowaniach, ale też przy znaczącym pogorszeniu stanu zdrowia u przewlekle chorych Pacjentów. Szpitalny Oddział Ratunkowy zatrudnia wykwalifikowany personel, który dokonuje wstępnej oceny stanu Pacjenta, a następnie wdraża niezbędne leczenie, stabilizując funkcje życiowe. Aby zostać przyjętym na SOR, nie potrzeba skierowania

Wielkość tekstu