Czcionka:

Kontrast:

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok C – Piętro I
Telefon: 59 84 60 730, 59 84 60 491
Dyżurna pielęgniarka SOR (informacje o pacjentach): 59 84 60 490 lub 59 84 60 102
Sekretariat (dokumentacja, druki ZLA): 59 84 60 730 lub 59 84 60 491
Koordynator: 59 84 60 499
Pielęgniarka oddziałowa: 59 84 60 492
Pielęgniarki koordynujące: 59 84 60 729
Punkt Przyjęć Planowych Pacjenta: telefon 59 84 60 536

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy, to miejsce do którego zgodnie z Ustawą o Ratownictwie Medycznym, powinni trafiać pacjenci w stanach zagrożenia życia.

Do takich stanów zaliczamy:

  • zawał mięśnia sercowego
  • obrzęk płuc
  • zatorowość płucną
  • świeży udar mózgu
  • obrażenia wielonarządowe
  • krwawienia z dróg rodnych
  • krwotoki
  • złamania otwarte oraz złamania kości udowej
  • silne bóle brzucha pojawiające się nagle
  • uraz brzucha

Tak więc na SOR powinny trafić osoby (przywiezione przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłaszające się samodzielnie), które wymagają szybkiego przyjęcia, stabilizacji funkcji życiowych, wstępnej diagnostyki i leczenia. Potrzebują leczenia nagłych zachorowań, zatruć, urazów, krwotoków.

 

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU
Liczba leczonych – blisko 37 tys. rocznie,

W strukturze SOR działają: Szpitalny Oddział Ratunkowy (Słupsk – ul. Hubalczyków 1 oraz Punkt Przyjęć Planowych (PPP).

SOR posiada następujące obszary:
1. Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – hol:
2. Obszar resuscytacyjno – zabiegowy:
a) w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym znajduje się 2 sale resuscytacyjne jedno- stanowiskowe,
3. Obszar wstępnej intensywnej terapii:
a) w obszarze wstępnej intensywnej terapii znajduje się sala intensywnej terapii z dwoma stanowiskami,
4. Obszar terapii natychmiastowej:
a) w obszarze terapii natychmiastowej znajduje się sala zabiegowa, sala opatrunków gipsowych,
5. Obszar obserwacji:
a) w obrębie obszaru obserwacji znajduje się 5 sal obserwacyjnych z 12 łóżkami (łącznie) oraz izolatka 1-łóżkowa,
6. Obszar konsultacyjny:
a) w obrębie obszaru konsultacyjnego znajdują się 4 gabinety do badań lekarskich,
7. Obszar pediatryczny:
a) w obrębie obszaru pediatrycznego znajdują się 1 gabinet do badań lekarskich,
8. Punkt Przyjęć Planowych przy SOR – pełni funkcję w odniesieniu do pacjentów zgłaszających się do planowego przyjęcia, umieszczonych na liście oczekujących na hospitalizację w danym Oddziale na dany dzień.
9. Pozostałe obszary to:
– pomieszczenia socjalne personelu,
– pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
– gabinet diagnostyczno – zabiegowy.

 

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY jest komórką organizacyjną Szpitala działającą w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013 poz.757).

Do zadań SOR należy w szczególności:
– udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowotnego,
– udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach,
w sytuacjach wyjątkowych szpital uruchamia rezerwy łóżkowe w innych oddziałach.

Wielkość tekstu