Czcionka:

Kontrast:

Oddział rehabilitacyjny / rehabilitacji neurologicznej

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok A – Piętro IV
Telefon: 59 84 60 430
Ordynator: 59 84 60 422
Punkt pielęgniarski: 59 84 60 426
Gabinet lekarski: 59 84 60 423

 

DANE STATYSTYCZNE i STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba leczonych pacjentów:  rocznie 700-800 pacjentów
Liczba łóżek:
-Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – 12
-Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – 20

Oddział posiada 1 salę intensywnego nadzoru – 2 stanowiska.
Na oddziale znajdują się:
a) sala rehabilitacyjna,
b) gabinet masażu,
c) gabinet fizykoterapii,
d) gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
e) gabinet psychologa,
f) gabinet logopedy,
g) gabinet terapeuty zajęciowego,
h) pokój badań,
i) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym.

Pozostałe obszary to:
a) pomieszczenia socjalne personelu,
b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań Oddziału Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz rehabilitacji neurologicznej,
b) fizykoterapii (światłolecznictwo, elektroterapia, zabiegi zastosowaniem prądu impulsowego małej i średniej częstotliwości, terapia polem magnetycznym małej częstotliwości, ultradźwięki, krioterapia),
c) diagnozy i terapii logopedycznej,
d) diagnozy i terapii  psychologicznej,
e) terapii zajęciowej,
f) masażu, fizjoterapii, kinezyterapii.

Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej świadczy usługi wyłącznie na rzecz pacjentów przebywających w oddziale. Opiekę nad pacjentami sprawuje personel dokładający wszelkich starań w osiągnięciu zamierzonego celu jakim jest dochodzenie do sprawności każdego z pacjentów.
W skład zespołu terapeutycznego wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, masażysta, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy.
Opieka medyczna sprawowana jest całodobowo.

Przyjęcie pacjenta do oddziału
Podstawą przyjęcia do oddziałów jest odbycie kwalifikacyjnej wizyty w naszym oddziale w dni powszednie w godz. 8:00-12:00 przy przyjęciach pacjentów z innych oddziałów WSzS, kwalifikacja odbywa się na podstawie konsultacji Ordynatora lub innego lekarza wyznaczonego do tego celu. W przypadku osób przebywających w oddziałach spoza WSzS w Słupsku, lekarz kierujący proszony jest o kontakt telefoniczny w celu ustalenia warunków konsultacji. Inne nie wymienione wyżej sytuacje prosimy konsultować telefonicznie.

Dokumenty wymagane przy konsultacji
Skierowanie ( ważne 30 dni od daty wystawienia) właściwe dla danej rehabilitacji
pełna dokumentacja lekarska (karty informacyjne leczenia szpitalnego, aktualnie stosowane leczenie,wyniki badań, zdjęcia rtg i  płyty CD).

Godziny i warunki odwiedzania chorych
Odwiedziny i pomoc rodziny przy pacjentach są możliwe w godzinach od 13:00 do 18:00 oraz w innym czasie nie kolidującym z indywidualnym programem rehabilitacji pacjenta.
Niezbędnik pacjenta. Co powinien pacjent zabrać ze sobą do szpitala?
pidżamę, kapcie, dres, koszulki na zmianę, przybory toaletowe, dokumentację przebiegu choroby, zdjęcia rtg, płyty CD, wyniki badań.

 

GABINET FIZYKOTERAPII świadczy usługi z zakresu:

ŚWIATŁOLECZNICTWA
•    terapia światłem spolaryzowanym (fototerapia, koloroterapia)
•    promieniowanie podczerwone (IR)
•    laseroterapia (laser punktowy, prysznicowy, laser skaner)

ELEKTROTERAPII
•    zabiegi z zastosowaniem prądu stałego
•    galwanizacja
•    jonoforeza

ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM PRĄDU IMPULSOWEGO MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
•    elektrostymulacja
•    diadynamik
•    prądy izodynamiczne
•    przezskórna stymulacja elektryczna nerwów TENS
•    prądy Traberta

ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM PRĄDU IMPULSOWEGO ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
•    prądy interferencyjne
•    prądy Kotza

TERAPIA POLEM MAGNETYCZNYM MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
•    magnetoterapia

ULTRADŹWIĘKI
•    ultradźwięki
•    fonoforeza

KRIOTERAPIA

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

 • Diagnoza logopedyczna pacjentów neurologicznych (po udarach mózgu, urazach czaszkowo- mózgowych, w chorobach neurologicznych i innych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego)
  -diagnoza dyzartrii
  -diagnoza afazji
  -terapia neurologopedyczna
  -programy komputerowe wspomagające terapię neurologopedyczną – Afa System, Praksja: ćwiczenia usprawniające mowę, dyzartria
 • Diagnoza psychologiczna pacjentów neurologicznych po udarach mózgu, urazach czaszkowo- mózgowych, w chorobach neurodegeneracyjnych i innych chorobach ośrodkowego i  obwodowego układu nerwowego
  -diagnoza funkcji poznawczych
  -diagnoza funkcjonowania emocjonalnego
  -terapia neuropsychologiczna
  -programy komputerowe wspomagające terapię neuropsychologiczną: RehaCom, AfaSystem, Biofeedback
 • Terapia zajęciowa
  Zadaniem terapeuty zajęciowego w naszym Oddziale jest uaktywnienie pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających charakter usprawniania fizycznego, psychicznego i społecznego poprzez ergoterapię, artterapię, biblioterpię oraz socjoterpię.

Wielkość tekstu