Czcionka:

Kontrast:

Oddział onkologii klinicznej, chemioterapii, badań klinicznych

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok A – Piętro VI
Telefon: 59 84 60 450
Faks: 59 84 60 451
Ordynator: kontakt przez sekretariat
Pielęgniarka Oddziałowa: 59 84 60 454
Lekarz dyżurny: 59 84 60 452, 59 84 60 453
Dyżurka pielęgniarek: 59 84 60 458
Psycholog: 59 84 60 547

 

 

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba leczonych: ponad 4 700 rocznie
Oddział posiada 17 łóżek stacjonarnych onkologicznych, 16 łóżek do terapii dziennej, 4 łóżka oddziału badań klinicznych

W strukturze oddziału znajduje się:
a) 6 stanowisk do podawania chemioterapii jednodniowej,
b) gabinet zabiegowy,
c) 3 gabinety diagnostyczno – zabiegowe
d) gabinet psychologa
e) izolatka (1 –łóżkowa)
f) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym

Pozostałe obszary to:
a) pomieszczenia socjalne personelu
b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ, CHEMIOTERAPII należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) leczenia nowotworów, w szczególności: nowotwory piersi, płuc, jajników, jąder, przewodu pokarmowego, czerniaka złośliwego,
b) leczenia i monitorowania skuteczności terapii,
c) chemioterapii w ramach hospitalizacji i hospitalizacji jednego dnia jednego
d) podawanie chemioterapii ambulatoryjnej;
e) diagnostyka w kierunku chorób nowotworowych
f) leczenie w przebiegu powikłań chorób nowotworowych i po chemioterapii.

Oddział prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i naukowo-badawczą. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest skojarzone leczenie chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskiwanie optymalnych wyników leczenia. Wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarzy, wspomagany jest w opiece medycznej przez profesjonalne pielęgniarki onkologiczne. Od roku 2010 oddział bierze udział w badaniach klinicznych z zakresu Onkologii i Chemioterapii.

Udzielamy świadczeń zdrowotnych pacjentom, onkologicznym oraz w zakresie chemioterapii jednego dnia, oferując najwyższej jakości świadczenia medyczne. Procedury medyczne wykonywane w oddziale są zgodne z aktualnymi wytycznymi. Dysponujemy najnowszym sprzętem i możliwościami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Oddział Onkologii i Chemioterapii stanowi zespół lekarzy specjalistów II stopnia z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii i chorób wewnętrznych oraz wykwalifikowanych, doświadczonych pielęgniarek. Wieloletnie doświadczenie kliniczne pracowników zapewnia wysoką fachowość świadczonych usług.
W powyższych jednostkach chorobowych leczenie systemowe jest podstawowym elementem terapii uzupełniającej po leczeniu operacyjnym lub radioterapii, a w przypadkach zaawansowanych często jest leczeniem z wyboru.
Oprócz stosowania wielolekowych programów standardowych Oddział w planie prowadzenie badań nad wdrażaniem nowych leków przeciwnowotworowych niedostępnych na polskim rynku farmaceutycznym, a także nad oceną ich skuteczności i toksyczności.
Do leczenia szpitalnego kwalifikowani są chorzy, którzy wymagają wykonania wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych i leczenia systemowego wymagającego całodobowego nadzoru medycznego. W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w Oddziale Dziennym, gdzie niezbędne badania i zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia.
Personel medyczny w pełni angażuje się w działania związane z polepszeniem jakości życia, m. in. poprzez edukację pacjentów oraz ich rodzin. Funkcjonuje efektywnie dając wsparcie wszystkim.
Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce w oparciu o najnowsze, uznane schematy postępowania terapeutycznego. Jednocześnie wdrażane są nowe metody lecznicze o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym.

Wielkość tekstu