Czcionka:

Kontrast:

Oddział pediatryczny

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok D – Piętro I
Telefon: 59 84 60 420
Punkt Pielęgniarski – Dzieci Starsze: 59 84 60 415
Punkt Pielęgniarski – Dzieci Młodsze: 59 84 60 418
Gabinet lekarski: 59 84 60 411

 

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Oddział Pediatryczny  o drugim stopniu referencyjności – zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób dzieci u pacjentów od pierwszych dni życia do ukończenia 18 lat.
Oddział podzielony jest na dwie części: dla dzieci młodszych (do 2 lat) oraz dla dzieci starszych.
Hospitalizowane dzieci przebywają w salach 1-, 2-, 3- i 4-osobowych. Niemal wszystkie sale posiadają własną łazienkę. Ściany sal zdobią kolorowe wizerunki postaci z bajek.
Trzy sale pełnią funkcję sal intensywnego nadzoru, wyposażone są w sprzęt do monitorowania parametrów życiowych. Sześć sal to sale jednoosobowe, przeznaczone dla dzieci wymagających izolacji.
Rodzic lub opiekun ma możliwość sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem przez całą dobę. W części Oddziału przeznaczonej dla dzieci młodszych sale wyposażone są w łóżka dla rodzica lub opiekuna.
Oddział promuje karmienie naturalne – mamy karmiące niemowlęta piersią nie ponoszą opłaty za łóżko dla siebie.
W części dla dzieci starszych pacjenci mają dostęp do świetlicy wyposażonej w zabawki, książki i telewizor.
W obu częściach Oddziału do dyspozycji rodziców są pomieszczenia kuchenne, w których mogą przygotowywać sobie posiłki i napoje.
Na Oddziale można korzystać z darmowej sieci Wi-Fi.
Hospitalizację małym pacjentom umilają różne atrakcje, takie jak: teatrzyki, akcje mikołajkowe, z okazji Dnia Dziecka i inne organizowane przez wolontariuszy.

Przy Oddziale funkcjonuje Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku, dysponująca własnym pomieszczeniem, wyposażona w pomoce dydaktyczne.

DANE STATYSTYCZNE

Liczba leczonych: rocznie w Oddziale Pediatrycznym leczonych jest około 2000 pacjentów
Liczba łóżek: 32

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie między innymi:
•    chorób układu oddechowego (zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, astma oskrzelowa, diagnostyka przewlekłego kaszlu)
•    chorób układu pokarmowego (zapalenie błony śluzowej żołądka, biegunki, diagnostyka bólów brzucha, hiperbilirubinemii)
•    chorób układu moczowego (zakażenia dolnego odcinka dróg moczowych, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, diagnostyka krwinkomoczu, białkomoczu, w kierunku wad układu moczowego)
•    chorób układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca)
•    chorób układu nerwowego (wirusowe i bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, padaczka, diagnostyka bólów głowy, omdleń, diagnostyka w kierunku wad OUN)
•    zaburzenia wzrastania i choroby układu dokrewnego (niedobór wzrostu i wagi, otyłość)
•    zaburzeń hematologicznych (niedokrwistości, małopłytkowości, zaburzenia układu krzepnięcia)
•    chorób skóry (atopowe zapalenie skóry, zakażenia skóry)
•    zatruć
•    chorób zakaźnych o różnej etiologii, w tym posocznicy
•    innych ostrych stanów wymagających diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych

Oddział ma możliwość wykonywania badań obrazowych (TK, MRI), również w znieczuleniu ogólnym.

Wielkość tekstu