Czcionka:

Kontrast:

Oddział neurologiczny / udarowy

 

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok A- Piętro VII
Telefon: 59 84 60 380
Gabinety lekarskie: 59 84 60 378, 59 84 60 382
Pracownia Elektroencefalografii (EEG): 59 84 60 379
Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych (EMG): 59 84 60 381
Dyżurka pielęgniarek: 59 84 60 385
Poradnia Neurologiczna – rejestracja: 59 84 60 170

 

Dane statystyczne i struktura oddziału

Liczba leczonych: rocznie ok. 1 700 pacjentów
Oddział  posiada  łącznie 39 łóżek.

W strukturze Oddziału znajdują się:

•    część  neurologiczna – 23 łóżka, w tym – 3 stanowiska  intensywnego nadzoru neurologicznego
•    1 izolatka (monitorowana)
•    część  udarowa -16 łóżek, w tym – 4 stanowiska  intensywnego nadzoru udarowego.

W oddziale znajdują się ponadto:
•    gabinet diagnostyczno – zabiegowy
•    gabinet badań USG Doppler
•    sala gimnastyczna
•    pokój diagnostyczny
•    gabinet koordynatora rehabilitacji neurologicznej, logopedy i psychologa
•    punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym

Pozostałe obszary to:
a)    pomieszczenia socjalne personelu
b)    pomieszczenia administracyjne i gospodarcze

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO. ODDZIAŁU UDAROWEGO  należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
•    schorzeń układu ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego
•    schorzeń naczyniowych centralnego układu nerwowego
• wczesnej rehabilitacji schorzeń naczyniowych centralnego układu nerwowego

Oddział Neurologii prowadzi najnowocześniejsze leczenie pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu:
– leczenie trombolityczne
– kwalifikację do trombektomi mechanicznej, ściśle współpracując z Kliniką Neurologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, będącą jednym z wiodących ośrodków w Polsce w zakresie leczenia chorób mózgowo-naczyniowych.

Jesteśmy częścią społeczności inicjatywy Angels, która łączy wysiłki na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentem z udarem, aby dać pacjentom drugą szansę na życie.
https://pl.angels-initiative.com/

NEUROLOGICZNA PRACOWNIA BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH

1. Neurologiczna Pracownia Badań Elektrofizjologicznych wykonuje badania dla pacjentów hospitalizowanych  w oddziałach szpitalnych i dla pacjentów ambulatoryjnych, którzy ukończyli 14-rok życia.
2. Za funkcjonowanie Pracowni odpowiada  kierownik podlegający  Ordynatorowi/Lekarzowi kierującemu. Osoby wykonujące badania  są  pracownikami  Oddziału (realizują opiekę na rzecz pacjentów  neurologicznych) .
3. Neurologiczna Pracownia Badań Elektrofizjologicznych składa się z:

 • Pracownii Elektroencefalografii (EEG).
  Zakres badań:
  a)    elektroencefalografia
  b)    badania  Holter  EKG  i Holter RR (tylko dla pacjentów Oddziału)
 • Pracownii Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych (EMG).
  Zakres badań:
  a)    Przewodnictwo nerwowe (ENG)
  b)    Elektromiografia (EMG)
  c)    Próba tężyczkowa (EMG)
  d)    Próba miastenicznae)
  Potencjały wywołane:    wzrokowe (VEP)    słuchowe (BAEP)    somatosensoryczne (SEP) z kończyn górnych i dolnych.

Wyposażenie zgodne z wymogami NFZ niezbędnymi do realizacji procedur medycznych na rzecz hospitalizowanych pacjentów. Sprzęt zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego, środków Funduszu Norweskiego i środków UE.
W celu prowadzenia kompleksowej diagnostyki współpracujemy ze wszystkim jednostkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

EDUKACJA DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN

UDAR MÓZGU TO NIE KONIEC ŚWIATA – ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA EDUKACYJNE
(w czwartki godz. 13.30, VII piętro – hol)

ŻYCIE CHOREGO PO UDARZE

Aż 70% osób, które przeżyją udar staje się niepełnosprawnymi. Każdy udar jest inny. Mimo podobnych objawów i przyczyn, skutki choroby nigdy nie są jednakowe. Udar nieodwracalnie zmienia życie osoby, która go doświadczyła i stawia przed nią nowe wyzwania. Często barierą nie do pokonania stają się czynności, które dla zdrowego człowieka wydają się czymś naturalnym i nie wymagającym wysiłku, jak samodzielne poruszanie się, czy zapamiętanie imion bliskich.
Dzięki prawidłowemu leczeniu i rehabilitacji w przeciągu roku od wystąpienia udaru 65% osób może odzyskać zdolność samodzielnego funkcjonowania.

Spotkanie edukacyjne przebiega w 3 etapach:

• Spotkanie z lekarzem neurologiem – rozmowa o przyczynach, skutkach oraz czynnikach udaru mózgu,
• Wykład pielęgniarski i wskazówki dotyczące opieki domowej,
• Zalecenia fizjoterapeuty i rehabilitacja dla pacjentów po udarze mózgu – dlaczego to takie ważne? W rehabilitacji pierwszy rok jest najważniejszy.

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymują informator edukacyjny „ Udar i co dalej” oraz inne pomocne materiały edukacyjne.

Oddział neurologiczny – diagnostyka i leczenie schorzeń neurologicznych

Usytuowany na 6. piętrze bloku A oddział neurologiczny świadczy kompleksowe usługi, mające na celu rozpoznanie oraz wdrożenie leczenia schorzeń neurologicznych. Diagnozowanie chorób układu nerwowego uwzględnia takie badania, jak tomografia komputerowa, EEG czy rezonans magnetyczny. Na oddział neurologiczny trafiają chorzy z chorobami zwyrodnieniowymi OUN, schorzeniami obwodowego układu nerwowego, z zawrotami głowy, krwotokami mózgowymi i zawałami mózgu. Poza badaniami diagnostycznymi, oddział neurologiczny służy monitorowaniu stanu pacjenta oraz planowaniu procesu leczniczego i wdrażaniu leczenia. Na oddziale odbywa się również rehabilitacja, która ma na celu przywrócenie sprawności chorych po zawale mózgu i poprawę jakoścki ich życia. Oddział neurologiczny posiada 3 doskonale wyposażone stanowiska intensywnego nadzoru neurologicznego. Dzięki wykwalifikowanemu personelowi, nasi Pacjenci objęci są profesjonalną i całościową opieką, uwzględniającą ich potrzeby psychofizyczne.

Oddział udarowy – diagnostyka i leczenie schorzeń naczyniowych OUN

Ostra faza udaru niedokrwiennego lub krwotok mózgowy stanowią zagrożenie dla życia. Chory wymaga wówczas monitorowania parametrów życiowych oraz natychmiastowego wdrożenia leczenia. Oddział udarowy niesie pomoc Pacjentom ze schorzeniami naczyniowymi OUN, wykorzystując przy tym nowoczesne metody leczenia, takie jak leczenie trombolityczne. Na oddziale odbywają się również kwalifikacja do trombektomii mechanicznej, badania diagnostyczne oraz wczesna rehabilitacja. Oddział udarowy w naszym szpitalu wyposażony jest w 4 stanowiska intensywnego nadzoru udarowego, które umożliwiają wnikliwą kontrolę stanu zdrowia Pacjenta. Wczesna rehabilitacja przyspiesza powrót do zdrowia i sprzyja przywróceniu sprawności pod udarze. Oddział udarowy zatrudnia doświadczony zespół specjalistów, który nieustannie aktualizuje swoją wiedzę, zapobiegając powikłaniom i otaczając Pacjentów kompleksową opieką.

Wielkość tekstu