Czcionka:

Kontrast:

 

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok A- Piętro VII
Telefon: 59 84 60 380
Gabinety lekarskie: 59 84 60 378, 59 84 60 382
Pracownia Elektroencefalografii (EEG): 59 84 60 379
Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych (EMG): 59 84 60 381
Dyżurka pielęgniarek: 59 84 60 385
Poradnia Neurologiczna – rejestracja: 59 84 60 170

 

DANE STATYSTYCZNE  I STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba leczonych: rocznie ok. 1 700 pacjentów
Oddział  posiada  łącznie 39 łóżek.

W strukturze Oddziału znajdują się:

•    część  neurologiczna – 23 łóżka, w tym – 3 stanowiska  intensywnego nadzoru neurologicznego
•    1 izolatka (monitorowana)
•    część  udarowa -16 łóżek, w tym – 4 stanowiska  intensywnego nadzoru udarowego.

W oddziale znajdują się ponadto:
•    gabinet diagnostyczno – zabiegowy
•    gabinet badań USG Doppler
•    sala gimnastyczna
•    pokój diagnostyczny
•    gabinet koordynatora rehabilitacji neurologicznej, logopedy i psychologa
•    punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym

Pozostałe obszary to:
a)    pomieszczenia socjalne personelu
b)    pomieszczenia administracyjne i gospodarcze

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO. ODDZIAŁU UDAROWEGO  należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
•    schorzeń układu ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego
•    schorzeń naczyniowych centralnego układu nerwowego
• wczesnej rehabilitacji schorzeń naczyniowych centralnego układu nerwowego

Oddział Neurologii prowadzi najnowocześniejsze leczenie pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu:
– leczenie trombolityczne
– kwalifikację do trombektomi mechanicznej, ściśle współpracując z Kliniką Neurologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, będącą jednym z wiodących ośrodków w Polsce w zakresie leczenia chorób mózgowo-naczyniowych.

Jesteśmy częścią społeczności inicjatywy Angels, która łączy wysiłki na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentem z udarem, aby dać pacjentom drugą szansę na życie.
https://pl.angels-initiative.com/

NEUROLOGICZNA PRACOWNIA BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH

1. Neurologiczna Pracownia Badań Elektrofizjologicznych wykonuje badania dla pacjentów hospitalizowanych  w oddziałach szpitalnych i dla pacjentów ambulatoryjnych, którzy ukończyli 14-rok życia.
2. Za funkcjonowanie Pracowni odpowiada  kierownik podlegający  Ordynatorowi/Lekarzowi kierującemu. Osoby wykonujące badania  są  pracownikami  Oddziału (realizują opiekę na rzecz pacjentów  neurologicznych) .
3. Neurologiczna Pracownia Badań Elektrofizjologicznych składa się z:

 • Pracownii Elektroencefalografii (EEG).
  Zakres badań:
  a)    elektroencefalografia
  b)    badania  Holter  EKG  i Holter RR (tylko dla pacjentów Oddziału)
 • Pracownii Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych (EMG).
  Zakres badań:
  a)    Przewodnictwo nerwowe (ENG)
  b)    Elektromiografia (EMG)
  c)    Próba tężyczkowa (EMG)
  d)    Próba miastenicznae)
  Potencjały wywołane:    wzrokowe (VEP)    słuchowe (BAEP)    somatosensoryczne (SEP) z kończyn górnych i dolnych.

Wyposażenie zgodne z wymogami NFZ niezbędnymi do realizacji procedur medycznych na rzecz hospitalizowanych pacjentów. Sprzęt zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego, środków Funduszu Norweskiego i środków UE.
W celu prowadzenia kompleksowej diagnostyki współpracujemy ze wszystkim jednostkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

EDUKACJA DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN

UDAR MÓZGU TO NIE KONIEC ŚWIATA – ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA EDUKACYJNE
(w czwartki godz. 13.30, VII piętro – hol)

ŻYCIE CHOREGO PO UDARZE

Aż 70% osób, które przeżyją udar staje się niepełnosprawnymi. Każdy udar jest inny. Mimo podobnych objawów i przyczyn, skutki choroby nigdy nie są jednakowe. Udar nieodwracalnie zmienia życie osoby, która go doświadczyła i stawia przed nią nowe wyzwania. Często barierą nie do pokonania stają się czynności, które dla zdrowego człowieka wydają się czymś naturalnym i nie wymagającym wysiłku, jak samodzielne poruszanie się, czy zapamiętanie imion bliskich.
Dzięki prawidłowemu leczeniu i rehabilitacji w przeciągu roku od wystąpienia udaru 65% osób może odzyskać zdolność samodzielnego funkcjonowania.

Spotkanie edukacyjne przebiega w 3 etapach:

• Spotkanie z lekarzem neurologiem – rozmowa o przyczynach, skutkach oraz czynnikach udaru mózgu,
• Wykład pielęgniarski i wskazówki dotyczące opieki domowej,
• Zalecenia fizjoterapeuty i rehabilitacja dla pacjentów po udarze mózgu – dlaczego to takie ważne? W rehabilitacji pierwszy rok jest najważniejszy.

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymują informator edukacyjny „ Udar i co dalej” oraz inne pomocne materiały edukacyjne.

Wielkość tekstu