Czcionka:

Kontrast:

Oddział neonatologiczny

 

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok A – Piętro I
Telefon: 59 84 60 540
Faks: 59 84 60 332
Punkt pielęgniarski: 59 84 60 541
Pielęgniarka Oddziałowa: 59 84 60 540

 

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba leczonych rocznie około– 1 460
Oddział posiada 20 łóżek (rooming-in).
W obszarze patologii noworodka  znajduje się 10 stanowisk tj.:
•    4 intensywnej opieki medycznej,
•    3 opieki pośredniej
•    3 ciągłej opieki
•    Punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym

 

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia noworodków donoszonych i wcześniaków
b) opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad noworodkiem zdrowym oraz dziećmi z ciąż podwyższonego ryzyka
Jest oddziałem referencyjnym II stopnia w opiece perinatalnej. Zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską noworodkom zdrowym oraz dzieciom z zaburzeniami adaptacyjnymi

Oddział prowadzi szeroka działalność edukacyjną (pogadanki, gazetki, ulotki).
Oddział realizuje programy zdrowotne, m.in.:
•    10 kroków do udanego karmienia piersią
•    badanie przesiewowe słuchu
•    badanie dna oka w kierunku retinopatii
•    badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy i wrodzonych wad metabolizmu
•    szczepienia ochronne
•    leczenie zaburzeń oddychania Infant Flow

Oddział współpracuje z Poradnią Neonatologiczną w Słupsku, która monitoruje dalszy rozwój dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym.

Część specjalistycznego sprzętu oddział otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Fundacji Polsat Dzieciom.

Wielkość tekstu