Czcionka:

Kontrast:

Oddział hematologiczny / transplantacji szpiku

 

 

STRONA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I ODDZIAŁU TRANSPLANTACJI SZPIKU

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok D – Piętro II
Telefon: 59 84 60 390
Faks: 59 84 60 391
Pielęgniarka Oddziałowa: 59 84 60 395
Gabinet lekarski: 59 84 60 397
Punkt Nadzoru Pielęgniarskiego: 59 84 60 399

 

STRUKTURA ODDZIAŁU

Oddział Hematologiczny posiada 14 łóżek stacjonarnych i 6 stanowiska dziennego pobytu. W strukturze oddziału znajduje się: gabinet diagnostyczno – zabiegowy (m.in. nakłucia szpiku i trepanobiopsje) z wydzieloną salą do cytoaferezy, sala intensywnej opieki medycznej- 3 łóżka, sala nadzoru pielęgniarskiego, gabinet psychologa. Oddział Transplantacji Szpiku posiada 6 łóżek intensywnej opieki medycznej, dysponuje 1 dwuosobową oraz 4 jednoosobowymi salami chorych wyposażonymi w filtrację i laminarny przepływ powietrza. Każda sala wyposażona jest w zestaw do monitorowania czynności życiowych (EKG, RR, saturacja itp.). W oddziale transplantacji szpiku obowiązuje zakaz odwiedzin.

 

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pomocniczy.
Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

W strukturze Oddziału Hematologicznego znajduje się:
a) punkt nadzoru pielęgniarskiego,
b) gabinet zabiegowy z wydzieloną salą do zabiegów cytoaferezy,
c) dwie sale intensywnego nadzoru,
d) sale chorych,
e) sala dziennego pobytu,
f) gabinet psychologa.

Pozostałe obszary to:
a) pomieszczenia socjalne personelu
b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Na oddział hematologii kierowani są pacjenci, których wyniki morfologii wykazały nieprawidłowości wymagające dalszej diagnostyki bądź wdrożenia leczenia. Interpretacja wyników krwi jest kwestią indywidualną, dlatego ważne jest, by nie wykonywać jej samodzielnie i powierzyć to zadanie lekarzowi. Ten z kolei może skierować pacjenta na dalszą diagnostykę do specjalisty bądź na oddział szpitalny.

Hematologia jest stosunkowo nową dziedziną medycyny, która została wyodrębniona w połowie XX wieku. Bazuje ona przede wszystkim na interpretacji wyników krwi (morfologia, rozmaz, biochemia) i zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób i schorzeń krwi, a także układu krwiotwórczego. Klinika hematologii to również miejsce, gdzie wykonywane są badania szpiku kostnego. Na oddziale wykonywane są ponadto takie badania jak: testy białkowe, badania ultrasonograficzne, biopsja węzłów chłonnych oraz inne dostępne na terenie placówki. Część z tych badań nie jest możliwa do wykonania podczas wizyty w poradni i wymaga pobytu na oddziale szpitalnym.

Na oddział hematologii najczęściej przyjmowani są pacjenci z podejrzeniem, jak i diagnozą takich chorób jak:

– białaczka szpikowa i limfatyczna,

– chłoniaki,

– niedokrwistość,

– szpiczak mnogi,

– leukopenia,

– trombofilia,

– nadpłytkowość samoistna,

– mielofibroza,

– czerwienica prawdziwa,

– hemofilia,

– skaza małopłytkowa

– i inne.

Pacjenci przyjmowani są na oddział na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub dowolnej specjalizacji. Przyjęcia do kliniki odbywają się w ustalonych wcześniej terminach. W dniu przyjęcia należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, dokumentacji medycznej (wraz z aktualnymi wynikami badań), leków przyjmowanych na stałe oraz przedmiotów osobistych (piżama, przybory toaletowe, itp.). Ze względu na fakt, iż w klinice hematologii przebywają pacjenci z obniżoną odpornością, obowiązują restrykcyjne warunki odwiedzin. Dlatego zarówno odwiedzający, jak i pacjenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zapisów regulaminu i zachowania maksymalnych środków ostrożności.

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW ODDZIAŁU HEMATOLOGICZNEGO

1. Ze względu na specyfikę Oddziału i zwiększoną możliwość zainfekowania pacjentów z obniżoną odpornością odwiedziny chorych odbywają się w wyznaczonym do tego miejscu na poczekalni Oddziału.
Zalecane godziny odwiedzin od godz. 6.00 – do godz. 22.00.

2. Przed wyjściem na poczekalnię pacjent zobowiązany jest założyć odzież ochronną (fartuch jednorazowego użytku i maseczkę).

3. Pacjenci z obniżoną sprawnością wywożeni są przez pielęgniarkę lub opiekuna medycznego na wózku inwalidzkim, po uprzednim ubraniu w odzież ochronną.

4. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny w sali chorego odbywają się za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE CHOREGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO

– kulturalnego zachowania w czasie pobytu w szpitalu,
– przebywania jedynie w miejscach wyznaczonych do odwiedzin chorych,
– obowiązuje bezwzględny nakaz pozostawiania odzieży wierzchniej w bezpłatnej szatni na parterze Szpitala,
– stosować się do poleceń personelu, w tym także do  respektowania zaleconej pacjentowi diety,
– nie utrudniać wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych przez personel medyczny,
– udział rodziny/opiekunów w opiece nad pacjentem hematologicznym jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału, lekarzem dyżurnym lub z Pielęgniarką Oddziałową  tylko przy określonych czynnościach pielęgnacyjnych np. toaleta, karmienie.

W ramach Oddziału Hematologicznego działa Poradnia Hematologiczna.

Wielkość tekstu