Czcionka:

Kontrast:

Oddział hematologiczny / transplantacji szpiku

 

 

STRONA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I ODDZIAŁU TRANSPLANTACJI SZPIKU

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok D – Piętro II
Telefon: 59 84 60 390
Faks: 59 84 60 391
Pielęgniarka Oddziałowa: 59 84 60 395
Gabinet lekarski: 59 84 60 397
Punkt Nadzoru Pielęgniarskiego: 59 84 60 399

 

STRUKTURA ODDZIAŁU

Oddział Hematologiczny posiada 14 łóżek stacjonarnych i 6 stanowiska dziennego pobytu. W strukturze oddziału znajduje się: gabinet diagnostyczno – zabiegowy (m.in. nakłucia szpiku i trepanobiopsje) z wydzieloną salą do cytoaferezy, sala intensywnej opieki medycznej- 3 łóżka, sala nadzoru pielęgniarskiego, gabinet psychologa. Oddział Transplantacji Szpiku posiada 6 łóżek intensywnej opieki medycznej, dysponuje 1 dwuosobową oraz 4 jednoosobowymi salami chorych wyposażonymi w filtrację i laminarny przepływ powietrza. Każda sala wyposażona jest w zestaw do monitorowania czynności życiowych (EKG, RR, saturacja itp.). W oddziale transplantacji szpiku obowiązuje zakaz odwiedzin.

 

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pomocniczy.
Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

W strukturze Oddziału Hematologicznego znajduje się:
a) punkt nadzoru pielęgniarskiego,
b) gabinet zabiegowy z wydzieloną salą do zabiegów cytoaferezy,
c) dwie sale intensywnego nadzoru,
d) sale chorych,
e) sala dziennego pobytu,
f) gabinet psychologa.

Pozostałe obszary to:
a) pomieszczenia socjalne personelu
b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW ODDZIAŁU HEMATOLOGICZNEGO

1. Ze względu na specyfikę Oddziału i zwiększoną możliwość zainfekowania pacjentów z obniżoną odpornością odwiedziny chorych odbywają się w wyznaczonym do tego miejscu na poczekalni Oddziału.
Zalecane godziny odwiedzin od godz. 6.00 – do godz. 22.00.

2. Przed wyjściem na poczekalnię pacjent zobowiązany jest założyć odzież ochronną (fartuch jednorazowego użytku i maseczkę).

3. Pacjenci z obniżoną sprawnością wywożeni są przez pielęgniarkę lub opiekuna medycznego na wózku inwalidzkim, po uprzednim ubraniu w odzież ochronną.

4. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny w sali chorego odbywają się za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE CHOREGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO

– kulturalnego zachowania w czasie pobytu w szpitalu,
– przebywania jedynie w miejscach wyznaczonych do odwiedzin chorych,
– obowiązuje bezwzględny nakaz pozostawiania odzieży wierzchniej w bezpłatnej szatni na parterze Szpitala,
– stosować się do poleceń personelu, w tym także do  respektowania zaleconej pacjentowi diety,
– nie utrudniać wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych przez personel medyczny,
– udział rodziny/opiekunów w opiece nad pacjentem hematologicznym jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału, lekarzem dyżurnym lub z Pielęgniarką Oddziałową  tylko przy określonych czynnościach pielęgnacyjnych np. toaleta, karmienie.

W ramach Oddziału Hematologicznego działa Poradnia Hematologiczna.

Wielkość tekstu