Czcionka:

Kontrast:

Oddział chorób wewnętrznych, płuc

 

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok A – Piętro II
Telefon: 59 84 60 350
Pielęgniarka Oddziałowa: 59 84 60 355
Gabinet lekarski: 59 84 60 353
Punkt pielęgniarski: 59 84 60 356

 

STRUKTURA ODDZIAŁU

36 łóżek oddziału wewnętrznego
12 łóżek oddziału chorób płuc
5 łóżek intensywnej opieki medycznej

Oddziały wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pomocniczy.

Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

W strukturze Oddziału Chorób Wewnętrznych znajduje się:

a) sala intensywnej opieki medycznej,

b) gabinet diagnostyczno – zabiegowy (m.in. punkcje z jam ciała),

c) gabinet przygotowawczy dla pacjentów,

d) 2 izolatki (1-łóżkowe),

e) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym.

Pozostałe obszary to:

a) pomieszczenia socjalne personelu,

b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku udziela świadczeń w zakresie diagnostyki oraz leczenia szeroko pojętych chorób wewnętrznych (interna). Jest to dział medycyny obejmujący przede wszystkim schorzenia serca, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, wątroby, metaboliczne, a także endokrynologiczne. Na oddział chorób wewnętrznych przyjmowani są pacjenci zarówno w stanach zagrożenia życia, jak i w celach diagnostycznych. O kwalifikacji do hospitalizacji decyduje lekarz chorób wewnętrznych, do którego w pierwszej kolejności należy się skierować w przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości.

Oddziałem zarządza specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii oraz specjalista chorób płuc.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Hematologicznego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych (wielochorobowość ludzi starszych)
• gastroenterologii
• chorób endokrynologicznych
• schorzeń hematologicznych
• chorób układu sercowo-naczyniowego

Oddziały wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pomocniczy.
Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

W strukturze Oddziału Chorób Wewnętrznych znajduje się:
a) sala intensywnej opieki medycznej,
b) gabinet diagnostyczno – zabiegowy (m.in. punkcje z jam ciała),
c) gabinet przygotowawczy dla pacjentów,
d) 2 izolatki (1 łóżkowe),
e) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym.

Pozostałe obszary to:
a) pomieszczenia socjalne personelu
b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE CHOREGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO

– kulturalnego zachowania w czasie pobytu w szpitalu,
– przebywania jedynie w miejscach wyznaczonych do odwiedzin chorych,
– obowiązuje bezwzględny nakaz pozostawiania odzieży wierzchniej w bezpłatnej szatni na parterze Szpitala,
– stosować się do poleceń personelu, w tym także do  respektowania zaleconej pacjentowi diety,
– nie utrudniać wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych przez personel medyczny,
– udział rodziny/opiekunów w opiece nad pacjentem hematologicznym jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału, lekarzem dyżurnym lub z Pielęgniarką Oddziałową  tylko przy określonych czynnościach pielęgnacyjnych np. toaleta, karmienie.

Wielkość tekstu