Czcionka:

Kontrast:

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

 

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok A – Piętro IV
Telefon: 59 84 60 460
Faks: 59 84 60 461
Punkt pielęgniarski: 59 84 60 463
Gabinet lekarski: 59 84 60 467

 

Informujemy, że wyznaczanie terminów planowych zabiegów operacyjnych odbywa się:
środa w godzinach 13.00 – 14.00 – endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego
poniedziałki, wtorki i czwartki  w godzinach 13:00 – 14:00 –  pozostałe zabiegi

 

DANE STATYSTYCZNE i STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba leczonych rocznie około 1 700 pacjentów
Oddział dysponuje 33 łóżkami,w tym 2-ma salami intensywnej opieki medycznej z 6-cioma  łóżkami.

W strukturze oddziału znajduje się:
a)    gabinet diagnostyczno – zabiegowy
b)    gabinet opatrunkowy
c)    gabinet opatrunków gipsowych z aparatem do znieczuleń (zabiegi w znieczuleniu krótkotrwałym)
d)    2 izolatki (1 –łóżkowa)
e)    punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym
Pozostałe obszary to:
a)    pomieszczenia socjalne personelu
b)    pomieszczenia administracyjne i gospodarcze

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ  należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a)  endoprotezoplastyki całkowitej i jednoprzedziałowej stawu kolanowego,
b) urazowych procedur operacyjnych (kończyny, kręgosłup, miednica),
c) artroskopii diagnostycznych i rekonstrukcyjnych (staw kolanowy, barkowy, skokowy),
d)  aloplastyki (stawów: biodrowego, stopy),
e) innych procedur operacyjnych: korekcyjne, odtwórcze i naprawcze w obrębie narządu ruchu.

 

Jako jeden z pierwszych oddziałów ortopedycznych w Polsce rozpoczął implantacje endoprotez powierzchniowych (resurfacing – kapoplastyka) i krótko-trzpieniowych (short-stem) stawu biodrowego umożliwiających pacjentom pełen powrót do aktywności życiowej włącznie z aktywnością sportową. Pierwsze zabiegi tego typu wykonano w połowie 2004 roku.
Jako jeden z pierwszych oddziałów ortopedycznych w Polsce rozpoczął implantacje biomembran do pokrywania ubytków chrzęstno-kostnych na powierzchniach kłykci kości udowej tworzących staw kolanowy. Zabieg ten jest wskazany szczególnie u pacjentów w młodym wieku jako alternatywa do aloplastyki połowiczej stawu kolanowego. Pierwszy zabieg tego typu wykonano w czerwcu 2009 roku.
Do wypełniania ubytków kostnych stosujemy aktywne biologicznie substytuty tkanki kostnej przebudowujące się w kość ludzką w okresie od 6 m-cy do 12 m-cy.
W marcu 2009 roku stosując tego typu substytuty tkanki kostnej odbudowano 56 letniej pacjentce 1/3 bliższą kości udowej po zresekowanym guzie kostnym. Był to pierwszy zabieg w Europie, w którym zastosowano substytut tkanki kostnej do odbudowy tak dużego ubytku kości długiej.
W leczeniu braku zrostu uszkodzonej tkanki kostnej oraz w przypadkach jałowej martwicy głowy kości udowej stosujemy odwirowane komórki macierzyste szpiku kostnego i PRP.
Wszelkie aloplastyki pierwotne staw biodrowego są wykonywane z małoinwazyjnych dostępów operacyjnych, co skutkuje znacznie szybszym powrotem do aktywności życiowej operowanych pacjentów niż po zastosowaniu dostępów klasycznych.
Większość zabiegów operacyjnych w przypadkach urazowych jest wykonywana metodami małoinwazyjnymi oszczędzającymi nieuszkodzone tkanki, co przyspiesza gojenie obrażeń oraz umożliwia wprowadzenie wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej.

Wielkość tekstu