Czcionka:

Kontrast:

Oddział chirurgiczny (ogólny, onkologicznej)

 

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok A – Piętro V
Telefon: 59 84 60 360
Dyżurka pielęgniarek chirurgii ogólnej: 59 84 60 360
Dyżurka pielęgniarek chirurgii ogólnej: 59 84 60 359
Dyżurka pielęgniarek chirurgii onkologicznej: 59 84 60 361


BARIATRIA – LECZENIE OTYŁOŚCI

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeprowadzane są procedury endoskopowego i operacyjnego leczenia otyłościkliknij tutaj i dowiedz się więcej


 

W Oddziale realizowane są świadczenia zdrowotne w ramach Programu NFZ
i Ministerstwa Zdrowia w zakresie Szybkiej Terapii Onkologicznej na podstawie karty diagnostyki

 

 


Dane statystyczne

Liczba łóżek: 62, w tym:
Chirurgia Ogólna – 37 łóżek
Chirurgia Onkologiczna – 25 łóżek

Liczba leczonych: ok. 4 000 pacjentów rocznie

Charakterystyka Oddziału Chirurgii Onkologicznej

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

W oddziale wykonywane są procedury specjalistyczne i wysokospecjalistyczne zakontraktowane przez NFZ, z zakresu chirurgii onkologicznej.

Leczenie chorób nowotworowych prowadzimy w sposób skojarzony, w oparciu o nowoczesne schematy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii i Chemioterapii (w strukturze słupskiego szpitala) i Oddziałem Radioterapii (w Koszalinie i Trójmieście).

Oddział również ściśle współpracuje z Zakładem Diagnostyki Obrazowej (wyposażonym w nowoczesny mammograf, tomograf komputerowy, USG), Pracownią Endoskopii, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładem Patomorfologii, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładna diagnostykę.

Procedury wykonywane w Oddziale Chirurgii Onkologicznej

ZABIEGI OPERACYJNE NA PRZEWODZIE POKARMOWYM

 • resekcje przełyku – zarówno przezrozworowe w przypadkach łagodnych zwężeń jak i radykalne resekcje z trójpolową limfadenektomią w przypadkach zmian złośliwych;
 • resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią D2 (ewentualnie D3) jak i resekcje częściowe;
 • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki;
 • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych;
 • operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
 • operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy jak również operacje guzów odbytnicy – przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno-kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy – z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision;
 • wprowadzamy również do wachlarza świadczeń technikę laparoskopową.

ZABIEGI NA TARCZYCY

 • operacje wola guzowatego łagodnego;
 • operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy, limfadenektomia szyjna);
 • reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).

LECZENIE ZMIAN ŁAGODNYCH I ZŁOŚLIWYCH PIERSI

 • tumorektomie;
 • kwadrantektomie;
 • leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka (współpracujemy z Kliniką Radioterapii w Trójmieście i Koszalinie);
 • amputacje piersi (możliwa jednoczasowa lub odroczona rekonstrukcja piersi różnymi technikami);
 • biopsja węzła wartowniczego (SNB) w raku piersi.
 • biopsje stereotaktyczne
 • biopsje mammotomiczne

ZABIEGI NA UKŁADZIE CHŁONNYM (ZARÓWNO ZABIEGI   DIAGNOSTYCZNE JAK I LECZNICZE)

 • chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
 • radykalna limfadenektomia szyjna;
 • radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
 • radykalna limfadenektomia pachowa;
 • wykonujemy jako standardy: limfadenektomię D2 w raku żołądka, TME w raku odbytnicy, trójpolową limfadenektomię w raku przełyku.

ZABIEGI W OBRĘBIE SKÓRY

 • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
 • leczenie czerniaka skóry – biopsja excisionalna zmian podejrzanych, leczenie radykalne po potwierdzeniu czerniaka wraz z biopsją węzła wartowniczego.

Oddział Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku jest na Pomorzu jedynym pomiędzy Gdańskiem i Szczecinem, ośrodkiem wykonującym tak szeroki wachlarz operacji onkologicznych. Zespół oddziału bierze również czynny udział w wieloośrodkowych międzynarodowych badaniach klinicznych II i III fazy – dotyczących nowoczesnego leczenia nowotworów – między innymi czerniaka skóry, raka piersi, raka żołądka i raka jelita grubego.

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO OGÓLNEGO

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Profil wykonywanych zabiegów:

ZABIEGI OPERACYJNE W PRZEWLEKŁYCH I OSTRYCH SCHORZENIACH JAMY BRZUSZNEJ

 • operacje pęcherzyka żółciowego (kamica, inne schorzenia) – głównie laparoskopowe;
 • operacje dróg żółciowych;
 • operacje śledziony (schorzenia hematologiczne);
 • operacje wpustu (refluks, przepuklina przeponowa);
 • operacje żołądka (choroba wrzodowa, nowotwory) – operacje zarówno planowe jak i w przypadkach perforacji lub krwotoków – także laparoskopowe operację perforacji;
 • operacje jelita cienkiego;
 • operacje wyrostka robaczkowego – także laparoskopowe;
 • operacje trzustki (nowotwory, choroby zapalne, torbiele);
 • operacje jelita grubego (nowotwory, choroby zapalne i inne) – także laparoskopowe;
 • operacje schorzeń odbytu (przetoki, szczeliny, guzki krwawnicze, ropnie);
 • operacje przepuklin brzusznych, pachwinowych, udowych;
 • wykonywanie przetok odżywczych (w tym PEG).

 ZABIEGI Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII

 • operacyjne leczenie schorzeń tarczycy i przytarczyc

OPERACJE W ZAKRESIE CHIRURGII URAZOWEJ

 • chirurgiczne leczenie obrażeń klatki piersiowej;
 • chirurgiczne leczenie obrażeń narządów jamy brzusznej;
 • chirurgiczne leczenie obrażeń naczyń krwionośnych.

Leczenie chirurgiczne oparzeń, odmrożeń, odleżyn – nekrozektomie, przeszczepy skóry, plastyka zniekształceń bliznowatych, leczenie amputacyjne.

Leczenie schorzeń jamy opłucnowej – punkcja diagnostyczna, drenaż jamy opłucnowej.

Leczenie chirurgiczne zmian skórnych, plastyka płatami przesuniętymi, uszypułowanymi, przeszczepy skóry.

Przy Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej działa Pracownia Endoskopii, (w tym pracownia bronchoskopii).

Wykonuje pełen zakres badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Badania i procedury zabiegowe realizuje doświadczona kadra lekarska i pielęgniarska, codziennie w godzinach pracy, a także w razie potrzeb w trybie dyżurowym. Wysokiego stopnia dezynfekcję sprzętu przeprowadzamy w myjni automatycznej. Wszystkie procedury endoskopowe wykonywane są po uzyskaniu świadomej zgody pacjenta lub jego prawnego opiekuna. W czasie wykonywania bardziej skomplikowanych procedur pacjent otrzymuje leki przeciwbólowe i uspokajające (sedoanalgezja), lub jest całkowicie znieczulony przez doświadczony zespół anestezjologiczny przez co odczuwane niedogodności i ryzyko badania ograniczone jest do minimum.

Rodzaje wykonywanych badań i procedur

BADANIA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

 • gastroskopia,
 • gastroskopia z testem urazowym,
 • gastroskopia z pobraniem wycinków do weryfikacji histopatologicznej,
 • gastroskopia z endoskopowym tamowaniem krwawień z przewodu pokarmowego
 • obliteracja żylaków przełyku,
 • usuwanie ciał obcych,
 • Cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW),
 • ECPW z sfinkterotomią,
 • ECPW z sfinkterotomią i usunięciem złogów,
 • ECPW z sfinkterotomią i protezowaniem drogi żółciowej.
 • dylatacje zwężeń przewodu pokarmowego
 • dewitalizacje przewodu pokarmowego dimerem argonu

BADANIA DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

 • rektoskopia,
 • rektoskopia z biopsją,
 • rektosigmoidoskopia,
 • rektosigmoidoskopia z biopsją,
 • kolonoskopia,
 • kolonoskopia z biopsją,
 • kolonoskopia z polipektomią

Chirurgia onkologiczna – leczenie operacyjne chorób nowotworowych

Mimo postępu naukowego w medycynie, najskuteczniejszą metodą leczenia chorób nowotworowych w dalszym ciągu jest chirurgia onkologiczna. Interwencja chirurgiczna umożliwia pobranie materiału do badań, usunięcie zmiany nowotworowej lub poprawę jakości życia w przypadku zabiegów paliatywnych. Dzięki nowoczesnym metodom znieczulenia, towarzyszący zabiegom ból zostaje zniesiony. Oddział Chirurgii Onkologicznej świadczy szeroki zakres usług z zakresu leczenia nowotworów układu pokarmowego, chłonnego, piersi, tarczycy i skóry. Zabiegi mają nie tylko charakter leczniczy, ale też diagnostyczny. Chirurgia onkologiczna umożliwia złagodzenie objawów choroby nowotworowej i w wielu przypadkach zatrzymanie procesu chorobowego. To ważny element systemowego leczenia nowotworów. Dzięki nieustannie aktualizowanej wiedzy chirurgów onkologicznych oraz ich doświadczeniu, Pacjent ma szansę na powrót do zdrowia oraz lepszą jakość życia.

Szpitalny Oddział Chirurgii Onkologicznej

W procesie leczenia bierze udział specjalistyczny zespół lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, którzy ułatwiają Pacjentowi powrót do zdrowia i otaczają go profesjonalną opieką. Oddział Chirurgii Onkologicznej przyjmuje Pacjentów w celach diagnostycznych i leczniczych. Zabiegi operacyjne przeprowadzane są metodą tradycyjną lub laparoskopową. Poza usuwaniem guzów wraz z resekcją objętych zmianami nowotworowymi organów, Oddział Chirurgii Onkologicznej świadczy również usługi w zakresie chirurgicznej biopsji węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach, w tym węzła wartowniczego w raku piersi i skóry. W szerokim wachlarzu świadczeń znajdują się również resekcje częściowe i radykalne żołądka. Chirurgia onkologiczna w naszym szpitalu uwzględnia zastosowanie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego czerniaka skóry, raka jelita grubego, piersi czy żołądka. Udział w międzynarodowych badaniach klinicznych zapewnia naszej placówce dostęp do najświeższych danych naukowych, dotyczących sposobów chirugicznego leczenia chorób nowotworowych.

Lista badań i konsultacji niezbędnych do kwalifikacji do planowanego leczenia operacyjnego

Wskazówki dla pacjenta planowanego do zabiegu operacyjnego

 

 

Wielkość tekstu