Czcionka:

Kontrast:

 

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok A – Piętro V
Telefon: 59 84 60 360
Dyżurka pielęgniarek chirurgii ogólnej: 59 84 60 360
Dyżurka pielęgniarek chirurgii ogólnej: 59 84 60 359
Dyżurka pielęgniarek chirurgii onkologicznej: 59 84 60 361


BARIATRIA – LECZENIE OTYŁOŚCI

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeprowadzane są procedury endoskopowego i operacyjnego leczenia otyłościkliknij tutaj i dowiedz się więcej


 

W Oddziale realizowane są świadczenia zdrowotne w ramach Programu NFZ
i Ministerstwa Zdrowia w zakresie Szybkiej Terapii Onkologicznej na podstawie karty diagnostyki

 

 

 


DANE STATYSTYCZNE

Liczba łóżek: 62, w tym:
Chirurgia Ogólna – 37 łóżek
Chirurgia Onkologiczna – 25 łóżek

Liczba leczonych: ok. 4 000 pacjentów rocznie

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

W oddziale wykonywane są procedury specjalistyczne i wysokospecjalistyczne zakontraktowane przez NFZ, z zakresu chirurgii onkologicznej.

Leczenie chorób nowotworowych prowadzimy w sposób skojarzony, w oparciu o nowoczesne schematy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii i Chemioterapii (w strukturze słupskiego szpitala) i Oddziałem Radioterapii (w Koszalinie i Trójmieście).

Oddział również ściśle współpracuje z Zakładem Diagnostyki Obrazowej (wyposażonym w nowoczesny mammograf, tomograf komputerowy, USG), Pracownią Endoskopii, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładem Patomorfologii, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładna diagnostykę.

PROCEDURY WYKONYWANE W ODDZIALE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

ZABIEGI OPERACYJNE NA PRZEWODZIE POKARMOWYM

 • resekcje przełyku – zarówno przezrozworowe w przypadkach łagodnych zwężeń jak i radykalne resekcje z trójpolową limfadenektomią w przypadkach zmian złośliwych;
 • resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią D2 (ewentualnie D3) jak i resekcje częściowe;
 • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki;
 • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych;
 • operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
 • operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy jak również operacje guzów odbytnicy – przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno-kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy – z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision;
 • wprowadzamy również do wachlarza świadczeń technikę laparoskopową.

ZABIEGI NA TARCZYCY

 • operacje wola guzowatego łagodnego;
 • operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy, limfadenektomia szyjna);
 • reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).

LECZENIE ZMIAN ŁAGODNYCH I ZŁOŚLIWYCH PIERSI

 • tumorektomie;
 • kwadrantektomie;
 • leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka (współpracujemy z Kliniką Radioterapii w Trójmieście i Koszalinie);
 • amputacje piersi (możliwa jednoczasowa lub odroczona rekonstrukcja piersi różnymi technikami);
 • biopsja węzła wartowniczego (SNB) w raku piersi.
 • biopsje stereotaktyczne
 • biopsje mammotomiczne

ZABIEGI NA UKŁADZIE CHŁONNYM (ZARÓWNO ZABIEGI   DIAGNOSTYCZNE JAK I LECZNICZE)

 • chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
 • radykalna limfadenektomia szyjna;
 • radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
 • radykalna limfadenektomia pachowa;
 • wykonujemy jako standardy: limfadenektomię D2 w raku żołądka, TME w raku odbytnicy, trójpolową limfadenektomię w raku przełyku.

ZABIEGI W OBRĘBIE SKÓRY

 • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
 • leczenie czerniaka skóry – biopsja excisionalna zmian podejrzanych, leczenie radykalne po potwierdzeniu czerniaka wraz z biopsją węzła wartowniczego.

Oddział Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku jest na Pomorzu jedynym pomiędzy Gdańskiem i Szczecinem, ośrodkiem wykonującym tak szeroki wachlarz operacji onkologicznych. Zespół oddziału bierze również czynny udział w wieloośrodkowych międzynarodowych badaniach klinicznych II i III fazy – dotyczących nowoczesnego leczenia nowotworów – między innymi czerniaka skóry, raka piersi, raka żołądka i raka jelita grubego.

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO OGÓLNEGO

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Profil wykonywanych zabiegów:

ZABIEGI OPERACYJNE W PRZEWLEKŁYCH I OSTRYCH SCHORZENIACH JAMY BRZUSZNEJ

 • operacje pęcherzyka żółciowego (kamica, inne schorzenia) – głównie laparoskopowe;
 • operacje dróg żółciowych;
 • operacje śledziony (schorzenia hematologiczne);
 • operacje wpustu (refluks, przepuklina przeponowa);
 • operacje żołądka (choroba wrzodowa, nowotwory) – operacje zarówno planowe jak i w przypadkach perforacji lub krwotoków – także laparoskopowe operację perforacji;
 • operacje jelita cienkiego;
 • operacje wyrostka robaczkowego – także laparoskopowe;
 • operacje trzustki (nowotwory, choroby zapalne, torbiele);
 • operacje jelita grubego (nowotwory, choroby zapalne i inne) – także laparoskopowe;
 • operacje schorzeń odbytu (przetoki, szczeliny, guzki krwawnicze, ropnie);
 • operacje przepuklin brzusznych, pachwinowych, udowych;
 • wykonywanie przetok odżywczych (w tym PEG).

 ZABIEGI Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII

 • operacyjne leczenie schorzeń tarczycy i przytarczyc

OPERACJE W ZAKRESIE CHIRURGII URAZOWEJ

 • chirurgiczne leczenie obrażeń klatki piersiowej;
 • chirurgiczne leczenie obrażeń narządów jamy brzusznej;
 • chirurgiczne leczenie obrażeń naczyń krwionośnych.

Leczenie chirurgiczne oparzeń, odmrożeń, odleżyn – nekrozektomie, przeszczepy skóry, plastyka zniekształceń bliznowatych, leczenie amputacyjne.

Leczenie schorzeń jamy opłucnowej – punkcja diagnostyczna, drenaż jamy opłucnowej.

Leczenie chirurgiczne zmian skórnych, plastyka płatami przesuniętymi, uszypułowanymi, przeszczepy skóry.

Przy Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej działa Pracownia Endoskopii, (w tym pracownia bronchoskopii).

Wykonuje pełen zakres badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Badania i procedury zabiegowe realizuje doświadczona kadra lekarska i pielęgniarska, codziennie w godzinach pracy, a także w razie potrzeb w trybie dyżurowym. Wysokiego stopnia dezynfekcję sprzętu przeprowadzamy w myjni automatycznej. Wszystkie procedury endoskopowe wykonywane są po uzyskaniu świadomej zgody pacjenta lub jego prawnego opiekuna. W czasie wykonywania bardziej skomplikowanych procedur pacjent otrzymuje leki przeciwbólowe i uspokajające (sedoanalgezja), lub jest całkowicie znieczulony przez doświadczony zespół anestezjologiczny przez co odczuwane niedogodności i ryzyko badania ograniczone jest do minimum.

RODZAJE WYKONYWANYCH BADAŃ I PROCEDUR

BADANIA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

 • gastroskopia,
 • gastroskopia z testem urazowym,
 • gastroskopia z pobraniem wycinków do weryfikacji histopatologicznej,
 • gastroskopia z endoskopowym tamowaniem krwawień z przewodu pokarmowego
 • obliteracja żylaków przełyku,
 • usuwanie ciał obcych,
 • Cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW),
 • ECPW z sfinkterotomią,
 • ECPW z sfinkterotomią i usunięciem złogów,
 • ECPW z sfinkterotomią i protezowaniem drogi żółciowej.
 • dylatacje zwężeń przewodu pokarmowego
 • dewitalizacje przewodu pokarmowego dimerem argonu

BADANIA DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

 • rektoskopia,
 • rektoskopia z biopsją,
 • rektosigmoidoskopia,
 • rektosigmoidoskopia z biopsją,
 • kolonoskopia,
 • kolonoskopia z biopsją,
 • kolonoskopia z polipektomią

 

 

Wielkość tekstu