Czcionka:

Kontrast:

Blok operacyjny

 

 

KIEROWNIK

mgr Ewa Walasek

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
Telefon: 59 84 60 500, 518 020 876
Sekretariat: 59 84 60 516 – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
Blok Operacyjny stanowi wydzielony dział szpitala składający się z 9 nowocześnie wyposażonych sal operacyjnych z możliwością przeprowadzania  telekonferencji. W Bloku znajdują się dwie sale wybudzeń.
Planowe zabiegi operacyjne wykonywane są w dni powszednie do godziny 15:00, zabiegi w trybie ostrym wykonywane są całą dobę. Blok Operacyjny posiada bezpośrednie połączenie z Centralną Sterylizatornią.

ROCZNIE WYKONYWANYCH JEST OKOŁO 8000 ZABIEGÓW Z ZAKRESU:

chirurgii ogólnej dla dzieci:

 • operacje wyrostka robaczkowego
 • operacje przepuklin
 • operacje w zakresie męskich narządów płciowych (wodniak jądra, torbiel nasienna, stulejka, spodziectwo)
 • operacje jelita cienkiego, grubego
 • urazowe procedury operacyjne, kończyna górna, dolna
 • usunięcia zmian skórnych
 • przeszczepy skóry

okulistyki:

 • operacje zaćmy zewnątrztorebkowe, metodą fakoemulsyfikacji z małego cięcia ze wszczepem sztucznych soczewek zwijalnych
 • wtórne wszczepy sztucznych soczewek z fiksacją twardówkową
 • operacje łączone zaćmy i jaskry metodą fakotrabeculectomiioperacje zaćmy powikłanej ze wszczepem sztucznych soczewekoperacje p/jaskrowe przetokowe
 • operacje zeza
 • operacje usunięcia ciał obcych wewnątrzgałkowych
 • enukleacje
 • operacje naprawcze po urazach aparatu ochronnego i gałki ocznej
 • zabiegi plastyczne i lecznicze w zakresie spojówki, powiek
 • krioaplikacje odcinka przedniego i tylnego.

chirurgii ogólnej – zabiegi operacyjne w przewlekłych i ostrych schorzeniach jamy brzusznej:

 • operacje pęcherzyka żółciowego – laparaskopowe
 • operacje dróg żółciowych
 • operacje śledziony (schorzenia hematologiczne)
 • operacje wpustu (refluks, przepuklina przeponowa) – laparaskopowe
 • operacje żołądka (choroba wrzodowa, nowotwory)
 • operacje jelita cienkiego – laparaskopowe
 • operacje wyrostka robaczkowego –  laparoskopowe
 • operacje trzustki (nowotwory, choroby zapalne, torbiele)
 • operacje jelita grubego (nowotwory, choroby zapalne i inne)
 • operacje schorzeń odbytu (przetoki, szczeliny, guzki krwawnicze, ropnie)
 • operacje przepuklin brzusznych, pachwinowych, udowych – z wszczepem siatki, laparoskopowe
 • operacje bariatryczne

endokrynologii:

 • operacyjne leczenie schorzeń tarczycy i przytarczyc

chirurgii urazowej:

 • chirurgiczne leczenie obrażeń klatki piersiowej
 • chirurgiczne leczenie obrażeń narządów jamy brzusznej
 • chirurgiczne leczenie obrażeń naczyń krwionośnych
 • leczenie chirurgiczne oparzeń, odmrożeń, odleżyn – nekrozektomie, przeszczepy skóry, plastyka zniekształceń bliznowatych, leczenie amputacyjne
 • leczenie schorzeń jamy opłucnowej – punkcja diagnostyczna, drenaż jamy opłucnowej
 • leczenie chirurgiczne zmian skórnych, plastyka płatami przesuniętymi, uszypułowanymi, przeszczepy skóry

urologii:

 • urologiczne operacje otwarte – usunięcie nerki
 • zabiegi laparoskopowe w przypadku żylaków powrózka nasiennego, torbieli nerek, nowotworów nerek
 • operacje w przypadku wrodzonych schorzeń układu moczowego np. operacje wodonercza wrodzonego, odpływu pęcherzowo moczowodowego
 • operacje z zakresu uroginekologii w przypadku nietrzymania moczu, torbieli okołocewkowych
 • zabiegi wykonywane w przypadkach urazów nerek, moczowodów, pęcherza i cewki, prącia, jąder
 • operacje w zakresie męskich narządów płciowych (wodniak jądra, torbiel nasienna, stulejka, skrzywienie prącia)
 • operacje naprawcze jatrogennych uszkodzeń układu moczowego
 • zabiegi wykonywane w przypadku pozanerkowej niewydolności nerek; nefrostomia przezskórna, cystostomia, założenie cewnika podwójnie zagiętego

otorynolaryngologii:

 • operacje schorzeń narządu słuchu, nosa, jamy ustnej, gardła i krtani

chirurgii onkologicznej
zabiegi operacyjne na przewodzie pokarmowym:

 • resekcje przełyku
 • resekcje żołądka
 • operacje trzustki
 • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych
 • operacje guzów pęcherzyka żółciowego
 • operacje jelita grubego – laparaskopowe

zabiegi na tarczycy:

 • operacje wola guzowatego łagodnego
 • operacje raków tarczycy
 • reoperacje tarczycy

leczenie zmian łagodnych i złośliwych piersi:

 • tumorektomie
 • kwadrantektomie
 • amputacje piersi (możliwa jednoczasowa lub odroczona rekonstrukcja piersi różnymi technikami)
 • biopsja węzła wartowniczego

zabiegi na układzie chłonnym (zarówno zabiegi diagnostyczne jak i lecznicze):

 • chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach
 • radykalna limfadenektomia szyjna
 • radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa
 • radykalna limfadenektomia pachowa

zabiegi w obrębie skóry:

 • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry

neurochirurgii:

 • neuroonkologia – chirurgiczne leczenie nowotworów układu nerwowego
 • spondyloneurochirurgia – operacyjne leczenie schorzeń kręgosłupa, w tym również z zastosowaniem implantów
 • neurochirurgia naczyniowa – operacje tętniaków i naczyniaków wewnątrzczaszkowych
 • embolizacja tętnic mózgowych

chirurgii naczyniowej:

 • udrażnianie w zakresie tętnic domózgowych
 • przeszczepy naczyniowe na poziomie aorty i tętnic biodrowych
 • przeszczepy na poziomie tętnic kończyn dolnych
 • planowe operacje tętniaków aorty i tętniaków tętnic obwodowych
 • operacje naprawcze układu naczyniowego w przypadkach urazów naczyń tętniczych i żylnych w różnych lokalizacjach
 • operacje pękniętych tętniaków aorty i tętniaków tętnic obwodowych,
 • operacje ostrego niedokrwienia kończyn – embolectomia i thrombectomia
 • operacje na układzie żylnym
 • leczenie amputacyjne w IV stopniu niedokrwienia kończyn

chirurgii urazowo–ortopedycznej:

 • kończyna górna
 • kończyna dolna
 • kręgosłup
 • miednica
 • artroskopie diagnostyczne i rekonstrukcyjne
 • staw kolanowy
 • staw barkowy
 • stawu biodrowego
 • pierwotne (cementowe i bezcementowe: krótko-trzpieniowe = short-stem; powierzchniowe = resurfacing)
 • rewizyjne (cementowe i bezcementowe)
 • stawu rzepkowo-udowego
 • stawu barkowego (tylko pourazowe)
 • stawu łokciowego (tylko pourazowe)
 • stawów ręki
 • procedury operacyjne korekcyjne, odtwórcze i naprawcze w obrębie narządu ruchu.

PERSONEL

W Bloku Operacyjnym zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel medyczny posiadający kursy kwalifikacyjne, specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej.

W skład Zespołu Bloku Operacyjnego wchodzi również sekretarka medyczna i opiekun medyczny.

Wysoko wyszkolona kadra medyczna, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym gwarantuje dokładność, fachowość i bezpieczeństwo świadczonych usług.

Wielkość tekstu