Czcionka:

Kontrast:

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

 

POSZUKUJEMY LEKARZY SPECJALISTÓW, REZYDENTÓW I STAŻYSTÓW

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok C – Piętro II
Telefon: 59 84 60 480
Faks: 59 84 60 481
Dyżurka pielęgniarek: 59 84 60 483

 

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba leczonych: rocznie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii leczonych jest około 257 pacjentów.
Liczba łóżek: 12

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii składa się z 2 obszarów:

1.  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w którego skład wchodzi:
• 12 stanowisk Intensywnej Terapii (2 izolatki, 2 sale czterostanowiskowe  i 1 sala dwustanowiskowa),
• gabinet diagnostyczno – zabiegowy, w której wykonywane są procedury podwyższonego ryzyka (tracheostomia przezskórna) lub inne zabiegi wymagające znieczulenia.

2.  Działu Anestezjologii wykonuje powierzone zadania w obszarach:
• 9 sal operacyjnych w zintegrowanym Bloku Operacyjnym,
• 13 stanowisk znieczuleń poza blokiem operacyjnym (Poradnia stomatologiczna dla niepełnosprawnych, 2 sale Pracowni endoskopowej, 2 sale w oddziale SOR, sala opatrunkowa Oddziału Ch. Urazowo-Ortopedycznej, sala zabiegowa Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, sala zabiegowa Oddziału Chirurgii Onkologicznej, pracowni TK i MRI, Pracownia endowaskularna, Pracownia endoskopowa, sala opatrunkowa O. Chirurgii Ogólnej dla Dzieci).
• 8 stanowisk  intensywnego nadzoru poznieczuleniowego (Sale wybudzeń,  BO dla dorosłych,
• stanowisko w sali intensywnego nadzoru poznieczuleniowego ( boks w Sali Wybudzeń,  BO dla dzieci)
• w sytuacjach tego wymagających wykonują zadania na obszarze całego Szpitala.

 

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii świadczymy usługi zdrowotne zgodnie z obowiązującymi standardami w stanach zagrożenia życia. Stanowimy Zespół o wysokich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu w pracy z chorym i jego rodziną.
Kierując się zasadami sztuki lekarskiej i sztuki pielęgniarskiej, uwzględniając holistyczne podejście do pacjenta, świadczymy usługi zdrowotne w oparciu o współczesną wiedzę medyczną i nowoczesną technologię w bezpiecznym, przyjaznym środowisku.

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy:

a) leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu,
b) prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych wymagających wspomagania jednego lub wielu narządów,
c) prowadzenie czynności resuscytacyjnych u chorych tego wymagających na terenie całego szpitala (Zespół Reanimacyjny działający przy OAiT),
d) ocena stanu pacjenta zgłoszonego do zabiegu oraz kwalifikacja i wybór rodzaju znieczulenia,
e)prowadzenie wszystkich rodzajów znieczulenia do zabiegów, diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami,
f) opieka pooperacyjna nad pacjentami w Sali Wybudzeń (intensywnego nadzór poznieczuleniowego),
g) opieka nad potencjalnym dawcą narządów,
h) prowadzenie leczenia bólu niezależnie od jego przyczyn,
i) konsultacje anestezjologiczne i wykonywanie procedur podwyższonego ryzyka np. centralne dostępy żylne, założenie cewnika do dializy, transporty asekuracyjne pacjentów w stanie zagrożenia życia,
j) cykliczne szkolenia pracowników Szpitala z zasad reanimacji.

 

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII
Wszystkie sale operacyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt do znieczulenia aparaty firmy Ohmeda, kardiomonitory, pompy infuzyjne, materac grzewcze oraz zestawy do podgrzewania płynów infuzyjnych.
W obrębie Bloku  Operacyjnego znajdują się sale wybudzeń – dwie ze stanowiskami dla dorosłych wyposażone w kardiomonitory, pompy infuzyjne, respiratory typu Bennett 840 oraz jedna ze  stanowiskiem dla dzieci.

Przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa ZESPÓŁ REANIMACYJNY.

Do zadań Zespołu Reanimacyjnego należy:
a) prowadzenie czynności resuscytacyjnych u chorych tego wymagających na terenie całego Szpitala,
b) cykliczne szkolenia pracowników Szpitala z zasad reanimacji,
c) transporty asekuracyjne pacjentów w stanie zagrożenia życia,
d)wykonywanie krótkich znieczuleń w sytuacjach tego wymagających na obszarze całego Szpitala.

Wielkość tekstu