Czcionka:

Kontrast:

Oddziały szpitalne

Nasz szpital oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym lub podczas pobytu w szpitalu. Nasze oddziały szpitalne zapewniają właściwą opiekę oraz leczenie, dostosowane do potrzeb i stanu zdrowia Pacjentów. Dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej i nowoczesnym urządzeniom, możemy zagwarantować najwyższy poziom świadczonej opieki.

Specjalistyczne oddziały szpitalne

W ramach świadczonych usług w strukturze naszego szpitala funkcjonują aż 23 oddziały szpitalne. Są to zarówno oddziały zabiegowe, jak i zachowawcze. Do tych pierwszych zalicza się m.in. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Blok Operacyjny oraz Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Oddziały szpitalne leczenia zachowawczego to Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny, Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej i inne. W ramach oddziałów wykonywane są badania diagnostyczne, zabiegi chirurgiczne, monitorowanie stanu zdrowia i opieka długoterminowa. Oddziały szpitalne wyposażone są w specjalistyczny sprzęt, który ułatwia pielęgnację, leczenie i rehabilitację naszych Pacjentów. Poszczególne oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek i charakterem świadczonych usług.

Oddziały szpitalne –przyjęcia i wypisy

Przyjęcia na oddziały szpitalne odbywają się w trybie nagłym i planowym. Podstawą do planowego leczenia szpitalnego jest skierowanie lekarza POZ w sytuacji, gdy stan Pacjenta wymaga usług diagnostycznych lub metod leczenia niedostępnych w leczeniu ambulatoryjnym. Oddziały szpitalne zapewniają Pacjentom niezbędne w procesie terapeutycznym leki oraz wyroby medyczne. W stanach zagrożenia życia lub przy znacznym pogorszeniu stanu zdrowia skierowanie do szpitala nie jest wymagane, a przyjęcie odbywa się w trybie nagłym. Zgodnie z przepisami, oddziały szpitalne zaopatrują Pacjentów w znaki identyfikacyjne w formie opaski. O terminie wypisu decyduje lekarz prowadzący. W dniu wypisu Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, zawierającą dane dotyczące wdrożonego leczenia i wykonanych badań.